Phiên bản thứ ba mươi mốt của Harper Hóa sinh minh họa tiếp tục nhấn mạnh mối liên hệ giữa hóa sinh và sự hiểu biết về tình trạng bệnh, bệnh lý và thực hành y học. Với một phong cách trình bày đầy màu sắc và nhiều ví dụ liên quan đến y tế, Harper trình bày một đánh giá rõ ràng, súc tích về các nguyên tắc cơ bản của hóa sinh mà mọi sinh viên phải hiểu để thành công ở trường y.

Tất cả 58 chương giúp bạn hiểu về sự liên quan y tế của hóa sinh:

• Trình bày đầy đủ màu sắc bao gồm hơn 600 hình minh họa
• Nghiên cứu trường hợp nhấn mạnh sự phù hợp lâm sàng của hóa sinh
• CHƯƠNG MỚI về Hóa sinh của kim loại chuyển tiếp giải quyết tầm quan trọng và tính phổ biến của kim loại chuyển tiếp
• Câu hỏi ôn tập theo từng phần trong mười phần
• Mục tiêu được đóng hộp xác định mục tiêu của mỗi chương
• Các bảng đóng gói thông tin quan trọng
• Mỗi chương bao gồm một phần về tầm quan trọng y sinh của một chủ đề nhất định

MỚI TRONG PHIÊN BẢN NÀY:
• Nhấn mạnh về mối quan hệ không thể tách rời giữa hóa sinh và bệnh, bệnh lý chẩn đoán và thực hành y tế
• Hàng trăm tài liệu tham khảo về các trạng thái bệnh trong suốt
• Chương mới đề cập đến vai trò sinh hóa của kim loại chuyển tiếp
• Nhiều câu hỏi đánh giá cập nhật các liên kết chính đến trạng thái bệnh
• Văn bản mới trên kính hiển vi điện tử cryo (cryo-EM)
• Ảnh bìa về cấu trúc protein của virus Zika, được giải quyết bằng cryo-EM

 Được các sinh viên y khoa và các nhà đánh giá trực tuyến đánh giá cao về tính cập nhật và phong cách hấp dẫn của nó, Harper Hóa sinh minh họa rất cần thiết cho ôn thi USMLE® và tài liệu tham khảo tốt nhất để tìm hiểu sự liên quan lâm sàng của bất kỳ chủ đề hóa sinh nào.

CHI TIẾT SÁCH____
Title: Harper’s Illustrated Biochemistry
Author(s): Victor W. Rodwell, David Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, P. Anthony Weil
Publisher: McGraw-Hill Education / Medical
Year: 2018 Edition: 31
Language: English Pages (bibliotech): 8002023
ISBN: 1259837939, 9781259837937

Tải sách: Định dạng sách: PDF, Số trang: 2023 trang, 111 MB – GOOGLE DRIVE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *