Hệ HLA và bệnh lao nhận xét một số kháng nguyên ở 50 bệnh nhân

Hệ HLA và bệnh lao nhận xét một số kháng nguyên ở 50 bệnh nhân

Tên bài báo:Hệ HLA và bệnh lao nhận xét một số kháng nguyên ở 50 bệnh nhân

Tác giả:Trần Văn Sáng, Lê Hồng Luyến, Bạch Khánh Hoà, Đào Ngọc Anh, Phạm Khắc Quảng, Nguyễn Việt Cồ
Tên tạp chí:Y học Việt Nam
Năm xuất bản:1991Số:1Tập:156Trang:19-22
Tóm tắt:
Nghiên cứu HLA ở 50 bệnh nhân (BN) lao và 70 người bình thường bằng kỹ thuật gây độc lympho bào với 78 kháng nguyên của các nhóm A, B, C, DR, DQ. Kết quả cho thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa BN lao và người bình thường về tỷ lệ kháng nguyên A34, B12, DRw8. Tần suất gặp 3 kháng nguyên này ở BN lao là 16%, 18% và 35,8%, trong khi ở người bình thường là 1,3%, 1,3% và 9%. Các tác giả cho rằng: tăng tỷ lệ các kháng nguyên này ở BN lao có thể là một yếu tố làm cơ thể dễ cảm thụ với bệnh lao ở nước ta.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment