Cuốn sách này mô tả một cách toàn diện những cập nhật mới mẻ trong hình ảnh cắt ngang của bệnh Crohn, từ góc độ lâm sàng và X quang. Việc sử dụng và tác động của các kỹ thuật hình ảnh khác nhau trong thực hành và nghiên cứu hàng ngày được kiểm tra kỹ lưỡng, với độ bao phủ của siêu âm, chụp cắt lớp điện toán và cộng hưởng từ. Ngoài ra, xu hướng mới nổi được xem xét kỹ lưỡng.
Nền tảng của cuốn sách là một nhận thức ngày càng tăng rằng viêm ruột và các biến chứng được chẩn đoán với tần suất thấp bằng cách sử dụng các kỹ thuật nội soi hoặc phẫu thuật tiêu chuẩn. Bệnh nhân mắc bệnh Crohn, thường yêu cầu đánh giá lại nhiều lần trong suốt cuộc đời và thường thiên về các kỹ thuật không xâm lấn với nguy cơ biến chứng thấp. Những yếu tố này đã củng cố sự cần thiết của các kỹ thuật hình ảnh cắt ngang hiệu quả. Ngoài ra, việc sử dụng mở rộng các tác nhân sinh học, kết hợp với tăng hiệu quả, chi phí và rủi ro của chúng, biện minh cho việc sử dụng các kỹ thuật này (đặc biệt là siêu âm và cộng hưởng từ) để theo dõi điều trị bệnh và đo lường một cách khách quan tình trạng viêm và chữa lành. Hình ảnh cắt ngang trong bệnh Crohn sẽ có giá trị cao cho cả bác sĩ tiêu hóa và bác sĩ X quang chẩn đoán.

TRÍCH DẪN_
Cross-Sectional Imaging in Crohn’s Disease
Editors: Rimola, Jordi (Ed.)
Hardcover: 176 pages
Publisher: Springer; 1st edition 2019
Language: English
ISBN-10: 978-3-319-98343-1
Product Dimensions: 8.7 x 0.8 x 11 inches
Shipping Weight: 3.2 pounds

Tải Ebook: Định dạng PDF – 176 Trang – 7 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *