Học cộng hưởng từ tim-Hướng dẫn dựa trên trường hợp, 2019

Học cộng hưởng từ tim-Hướng dẫn dựa trên trường hợp, 2019

Học cộng hưởng từ tim-Hướng dẫn dựa trên trường hợp, 2019. Cuốn sách này cung cấp một hướng dẫn dễ sử dụng, giúp các bác sĩ tim mạch và các bác sĩ khác tự tin hơn trong việc đào tạo và hiểu về cộng hưởng từ tim (CMR) trong thực hành lâm sàng hàng ngày. Định dạng dựa trên trường hợp thúc đẩy học tập từng bước và làm cho cuốn sách này trở thành một công cụ hữu ích cho sinh viên, bác sĩ nội trú và học viên về tim mạch. Một đánh giá cập nhật, toàn diện về các tiêu chuẩn chẩn đoán CMR được cung cấp cho tất cả các ứng dụng lâm sàng về tim mạch của CMR ở bệnh nhân trưởng thành, từ bệnh tim thiếu máu cục bộ đến viêm cơ tim và từ bệnh màng ngoài tim đến khối u, yếu tố nhiễu và phát hiện ngẫu nhiên.

CMR là một kỹ thuật hình ảnh mở rộng cho cả bác sĩ tim mạch và bác sĩ X quang. Mặc dù có một số sách giáo khoa, sách hướng dẫn và văn bản chuyên dụng, các bác sĩ lâm sàng vẫn có thể khó làm quen với bài kiểm tra và có các định dạng hạn chế cho phép dễ dàng truy cập vào thông tin cơ bản (ví dụ: vật lý, ứng dụng cụ thể) cần thiết cho đào tạo và giải thích lâm sàng (đặc biệt là dựa trên trường hợp).

Bằng cách mô tả các khái niệm cơ bản về vật lý và phương pháp một cách đơn giản và cung cấp các ví dụ lâm sàng có ý nghĩa, cuốn sách này sẽ giúp tất cả các bác sĩ tim mạch xử lý hình ảnh tim cũng như các bác sĩ trong đào tạo giải thích nhanh chóng và chính xác các phát hiện CMR trong thực hành lâm sàng.

Học cộng hưởng từ tim-Hướng dẫn dựa trên trường hợp, 2019
Learning Cardiac Magnetic Resonance
A Case-Based Guide
Authors: Imazio, M., Andriani, M., Lobetti Bodoni, L., Gaita, F.
eBook ISBN
978-3-030-11608-8
Hardcover ISBN
978-3-030-11607-1
Edition Number 1
Number of Pages XI, 205

Học cộng hưởng từ tim-Hướng dẫn dựa trên trường hợp, 2019

Leave a Comment