Học ECG trong 1 ngày-sách dịch

Học ECG trong 1 ngày-sách dịch

Học ECG trong 1 ngày-sách dịch

Một công cụ tham khảo lý tưởng dành cho sinh viên cũng như các bác sĩ lâm sàng, Tài liệu giải thích các khái niệm cơ bản về điện tim, cách diễn giải các kết quả và phân tích biện chứng giúp hiểu về các rối loạn nhịp tim và các kết cục lâm sàng liên quan

ĐỂ LẠI EMAIL CUỐI BÀI, AD SẼ GỬI LẠI SÁCH CHO BẠN QUA EMAIL SAU 5PH

 

Đọc điện tâm đồ là một kỹ năng cận lâm sàng cơ bản dành cho tất cả các chuyên khoa, dù là ngoại khoa. Tuy vậy, không ít bác sĩ gặp khó khăn bởi không thể nhớ rõ hay mau quên do không hiểu cơ chế điện sinh lý. Sách viết rất trực quan, ngắn gọn, dễ nắm bắt và giúp bác sĩ hiểu rõ cơ chế điện sinh lý.

Một công cụ tham khảo lý tưởng dành cho sinh viên cũng như các bác sĩ lâm sàng, Tài liệu giải thích các khái niệm cơ bản về điện tim, cách diễn giải các kết quả và phân tích biện chứng giúp hiểu về các rối loạn nhịp tim và các kết cục lâm sàng liên quan.
Bạn sẽ được học cách phân tích các dạng sóng và các mẫu điện tim thường gặp trong các khoa Nội, cũng như ở các phòng khám, khoa cấp cứu, và khoa ICU, trong đó là các cách phân biệt giữa điện tim bình thường và bất thường.

Học ECG trong 1 ngày-sách dịch

1 thought on “Học ECG trong 1 ngày-sách dịch”

Leave a Comment