Hội chứng urê huyết tán huyết: Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị

Hội chứng urê huyết tán huyết: Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị

Hình ảnh Hội chứng urê huyết tán huyết

Chủ đề:

 

Nguồn: vinmec.com/vi/

Leave a Comment