Lĩnh vực Chẩn đoán phân tử đang phát triển nhanh chóng và đặc tính phân tử của u tân sinh đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong nghiên cứu bệnh lý và chẩn đoán nhiều loại khối u.
Công trình này cung cấp một cuốn sách tham khảo năng suất cao, tổng hợp các thông tin quan trọng liên quan đến dấu ấn sinh học phân tử cho các phân nhóm khối u ác tính và huyết học khác nhau. Nó ngắn gọn nhưng đủ toàn diện để phù hợp với các nghiên cứu sinh và các chuyên gia y tế có mối quan tâm đến bệnh lý phân tử và dấu ấn sinh học.
Cuốn sách bao gồm nhiều khía cạnh của chẩn đoán phân tử, từ kỹ thuật đến ứng dụng và tóm tắt toàn diện về dấu ấn sinh học phân tử hiện tại có tầm quan trọng quan trọng trong khối u rắn và lỏng.
Sự chú ý cũng được dành riêng cho truyền tin sinh học và giải trình tự gene thế hệ tiếp theo, cũng như các vấn đề tiền phân tích phải được xem xét để giải thích chính xác các kết quả phân tử trong bối cảnh chăm sóc bệnh nhân nói chung.

Văn bản này tập trung vào tiện ích lâm sàng và tính hợp lệ và đóng vai trò là chủ sở hữu của chương trình Hướng dẫn sử dụng lâm sàng, trong Hướng dẫn chẩn đoán gen cho bác sĩ giải phẫu bệnh, nghiên cứu bệnh lý và nội trú và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác.
Các bác sĩ sẽ thấy cuốn sách này là tài liệu tham khảo nhanh cho các phương thức và hướng dẫn xét nghiệm phân tử hiện tại, chuẩn bị cho thi vấn đáp chuyên ngành, quyết định thử nghiệm nào cần chỉ định và giải thích kết quả phòng thí nghiệm hệ gene. Ngoài ra, nó cũng hữu ích cho các học viên như một tài liệu tham khảo chuẩn bị thi vấn đáp hội đồng.

TRÍCH DẪN_
Genomic Medicine – A Practical Guide
Editors
Laura J. Tafe
Maria E. Arcila
Copyright
2020
Publisher
Springer International Publishing
Copyright Holder
Springer Nature Switzerland AG
eBook ISBN
978-3-030-22922-1
DOI
10.1007/978-3-030-22922-1
Hardcover ISBN
978-3-030-22921-4
Edition Number
1
Number of Pages
X, 325
Number of Illustrations
1 b/w illustrations, 20 illustrations in colour

Tải Ebook: Định dạng PDF – 325 Trang – 6 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *