Cuốn sách này đề cập đến các nguyên tắc chính trong quản lý tối ưu bệnh tiểu đường để tạo điều kiện cho việc gây mê và phẫu thuật trơn tru và an toàn với kết quả tốt nhất có thể. Nó đề cập đến một loạt các chủ đề, bao gồm: cấp cứu tiểu đường, kiểm soát đường huyết trong các trường hợp khẩn cấp, thiết lập phẫu thuật thường quy, đánh giá trước phẫu thuật trong phẫu thuật thường quy và cấp cứu, quản lý sau phẫu thuật và phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật tim, phẫu thuật mạch máu lớn. Một chương dành riêng về Chuyển hóa Havoc của Bệnh tiểu đường không được kiểm soát cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về sinh lý bệnh tiểu đường cần thiết trong các tình huống phẫu thuật, trong khi một chương đặc biệt đề cập đến các câu hỏi thường gặp về phẫu thuật và bệnh tiểu đường.

Mặc dù có nhiều tiến bộ gần đây trong phẫu thuật, gây mê và nghiên cứu bệnh tiểu đường, quản lý bệnh tiểu đường quanh phẫu thuật thường không được giải quyết thỏa đáng. Điều này phần lớn là do sự hiểu biết không đầy đủ về sinh lý insulin và dược động học và dược lực học của nó trong điều kiện bình thường và căng thẳng.

Việc quản lý tối ưu phẫu thuật trong bệnh tiểu đường đòi hỏi một cách tiếp cận tích hợp, hợp tác và chủ động. Bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê và bác sĩ nên biết các khía cạnh trung tâm, cơ bản của quản lý bệnh tiểu đường quanh phẫu thuật và hiểu được sự đóng góp của mỗi người cho kết quả tốt nhất, cũng như những hạn chế.

TRÍCH DẪN___
Towards Optimal Management of Diabetes in Surgery 1st ed. 2019 Edition
by Sanjeev Kelkar (Author), Shubhangi Muley (Author), Prakash Ambardekar (Author)
Hardcover: 326 pages
Publisher: Springer; 1st ed. 2019 edition (August 9, 2019)
Language: English
ISBN-10: 9811377049
ISBN-13: 978-9811377044
Product Dimensions: 7.4 x 0.7 x 9.5 inches

Tải Ebook: Định dạng PDF – 326 Trang – 6 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *