Phiên bản mới này là một hướng dẫn toàn diện về giải phẫu của hệ thống thần kinh, cho sinh viên y khoa đại học.
Bắt đầu với phần giới thiệu chung về phẫu thuật thần kinh, mỗi chương sau đó bao gồm một phần khác nhau, từ tủy sống, não và dây thần kinh sọ, đến hệ thống liềm não, hệ thống thần kinh tự trị, và nhiều hơn nữa.
Mỗi chương có các mục tiêu học tập chính, giải phẫu lâm sàng và ghi chú ngắn, cũng như các câu hỏi trắc nghiệm để tự đánh giá.
Các khía cạnh giải phẫu của tình trạng thần kinh được minh họa trong các hộp màu và các trường hợp lâm sàng đã được thêm vào mỗi chủ đề.
Các văn bản được minh họa cao với hình ảnh lâm sàng bao gồm hình ảnh mẫu vật não độ phân giải cao.

Những điểm chính:
• Sửa đổi hoàn toàn, phiên bản mới cung cấp cho sinh viên đại học một hướng dẫn toàn diện về phẫu thuật thần kinh
• Mỗi chương bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm để tự đánh giá
• Tính năng chụp ảnh mẫu vật độ phân giải cao
• Phiên bản trước (IDIA350905296) được xuất bản năm 2014
• Nhiều sơ đồ dòng, bảng và sơ đồ mới đã được thêm vào để tạo điều kiện dễ hiểu.
• Cơ sở giải phẫu của rất nhiều tình trạng thần kinh đã được làm nổi bật trong các hộp màu.
• Phần mới về các trường hợp lâm sàng của nhóm lâm sàng đã được thêm vào mỗi chương để tăng cường kỹ năng giải quyết vấn đề lâm sàng.
• Nguồn gốc, đường đi, phân phối và giải phẫu lâm sàng của từng dây thần kinh sọ đã được thêm vào, điều này sẽ giúp học sinh tương quan với việc mổ xẻ / phần thân của vùng đầu và cổ.
• Mỗi chương có các câu hỏi trả lời ngắn và dài được đối chiếu từ các kỳ thi đại học khác nhau để sinh viên tự đánh giá và thực hành cho các kỳ thi.
• Hữu ích cho sinh viên y khoa đại học và sau đại học và giáo viên y tế.

CHI TIẾT SÁCH____
Title: Inderbir Singh’s Textbook of Human Neuroanatomy: Fundamental and Clinical 10th edition
Author(s): Pritha S. Bhuiyan, Lakshmi Rajgopal, K. Shyamkishore (editors)
Publisher: Jaypee Brothers Medical Publishers
Year: 2017 Edition: 10
Language: English Pages (bibliotech): 288286
ISBN: 9352701488, 9789352701483

Tải sách: Định dạng sách: PDF, Số trang: 288 trang, 23 MB – DirecLink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *