KẾT QUẢ ÁP DỤNG LIỆU PHÁP ỨC CHẾ ANDROGEN KẾT HỢP BIPHOSPHONATE ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT DI CĂN XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108

KẾT QUẢ ÁP DỤNG LIỆU PHÁP ỨC CHẾ ANDROGEN KẾT HỢP BIPHOSPHONATE ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT DI CĂN XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108

KẾT QUẢ ÁP DỤNG LIỆU PHÁP ỨC CHẾ ANDROGEN KẾT HỢP BIPHOSPHONATE ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT DI CĂN XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108
LA VÂN TRƯƠNG1, TRẦN VĂN TÔN2
1 Phụ trách Khoa Chống đau và Chăm sóc giảm nhẹ – Viện Ung thư Quân đội – Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108
2 ThS. Trung tâm Ung Bướu – Bệnh viện Quân Y 103 – Học viện Quân Y
ĐẶT VẤN ĐỀ
Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những ung thư hay gặp. Theo Globocan 2012, ước tính năm 2012 toàn thế giới có khoảng 1.094.916 bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt mới mắc với tỷ lệ mắc chẩn theo tuổi là 30,7/100.000 dân; có khoảng 307.481 bệnh nhân tử vong do ung thư tuyến tiền liệt với tỷ lệ tử vong chuẩn theo tuổi là 7,8/100.000 dân. Tại Việt Nam, ước tính năm 2012 có khoảng 1.275 bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt mới mắc với tỷ lệ mác chuẩn theo tuổi là 3,4/100.000 dân; có khoảng 872 bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt tử vong với tỷ lệ tử vong chuẩn theo tuổi là 2,5/100.000 dân[1].

Cũng như phần lớn các bệnh ung thư khác, chiến lược điều trị ung thư tuyến tiền liệt là điều trị đa mô thức, phối hợp nhiều phương pháp điều trị: phẫu thuật, tia xạ, ức chế androgen, hóa chất, điều trị miễn dịch…Lựa chọn điều trị cụ thể căn cứ vào giai đoạn bệnh, mức nguy cơ, các yếu tố tiên lượng, kỳ vọng sống thêm, tình trạng bệnh nhân…Đối với các bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt di căn, cho đến nay, liệu pháp ức chế androgen vẫn là phương pháp điều trị chính.
Mặc dù tại thời điểm chẩn đoán chỉ khoảng 5% ung thư tuyến tiền liệt có di căn xa, nhưng khoảng 90% những bệnh nhân này có di căn xương. Di căn xương là yếu tố tiên lượng xấu[2]. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả việc áp dụng liệu pháp ức chế androgen kết hợp bisphosphonate điều trị bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt di căn xương mới chẩn đoán, chưa điều tr

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment