Kết quả bước đầu ứng dụng kỹ thuật hút mỡ làm mỏng vạt da trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Kết quả bước đầu ứng dụng kỹ thuật hút mỡ làm mỏng vạt da trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Kết quả bước đầu ứng dụng kỹ thuật hút mỡ làm mỏng vạt da trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
Đỗ Trung Quyết1, Vũ Quang Vinh1, Tống Thanh Hải1
1 Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Làm mỏng vạt da là cần thiết để đảm bảo phù hợp với độ dày vùng cần tạo hình. Tuy vậy, việc làm mỏng vạt vẫn chưa được nhiều tác giả trong và ngoài nước chú ý đến. Hầu hết các tác giả đều nhất trí sử dụng kỹ thuật làm mỏng vạt bằng kéo dựa trên một công bố của tác giả Hyakusoku và cộng sự năm 1994.
Chúng tôi lần đầu tiên đã ứng dụng kỹ thuật hút mỡ làm mỏng vạt trên 03 bệnh nhân, sử dụng vạt nhánh xuyên động mạch thượng vị dưới sâu tự do, vạt nhánh xuyên động mạch cổ nông, vạt nhánh xuyên động mũ vai tự do.
Kết quả các vạt đều sống hoàn toàn, vết mổ liền kỳ đầu, tạo được vạt phù hợp với yêu cầu tạo hình, duy trì các đặc tính về chức năng và thẩm mỹ của vạt da.

Vạt  da  muốn đảm  bảo  các  yêu  cầu  vềtạo hình, đặc biệt là các vùng có yêu cầu thẩm mỹcao như vùng mặt, cổthì vạt da cũng phải đáp ứng được  những  tiêu  chuẩn  nhất định như vềđộmỏng, kích thước, cấu trúc, màu sắc vạt…Làm mỏng  vạt  da  là  cần thiết đểđảm  bảo phù hợp với độdày vùng cần tạo hình. Tuy vậy, việc làm mỏng vạt vẫn chưa được nhiều tác giảtrong và ngoài nước chú ý đến. Hầu hết các tác.

Kết quả bước đầu ứng dụng kỹ thuật hút mỡ làm mỏng vạt da trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Leave a Comment