Kết quả có thai của phương pháp nong vòi tử cung qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng

Kết quả có thai của phương pháp nong vòi tử cung qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng

Kết quả có thai của phương pháp nong vòi tử cung qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng
Thiết Nguyễn Bá, Nguyễn Viết Tiến, Vũ Văn Du
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nong tắc đoạn gần vòi tử cung qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng là một trong những phương pháp điều trị vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung nhằm mang đến cơ hội có thai tự nhiên cho bệnh nhân. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 32 bệnh nhân đã thực hiện phẫu thuật nong vòi tử cung thành công, sau đấy theo dõi có thai tự nhiên trong 12 tháng sau phẫu thuật, cho kết quả: Tỷ lệ có thai cộng dồn tăng dần theo thời gian cho đến thời điểm kết thúc nghiên cứu. Tỷ lệ có thai khi kết thúc nghiên cứu là 41,79%. Dính phần phụ là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng có thai sau nong vòi tử cung, cụ thể tỷ lệ có thai ở những bệnh nhân không dính phần phụ, dính nhẹ, dính vừa lần lượt là: 80%, 31,43% và 7,69%. Thời gian vô sinh và số vòi tử cung được nong thành công có liên quan đến tỷ lệ có thai (khi phân tích đơn biến), tuy nhiên sự liên quan này không chặt chẽ vì bị tác động bởi yếu tố dính phần phụ (khi phân tích đa biến).

Một trong những nguyên nhân vô sinh nữ là do bệnh lý vòi tử cung (VTC), trong đó vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung chiếm khoảng 10% – 25%.1,2Nong  vòi  tử  cung  qua  soi  buồng  tử  cung kết hợp với nội soi ổ bụng là một trong những phương pháp điều trị vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung nhằm mục đích để bệnh nhân có cơ hội có được thai tự nhiên.³ Theo báo cáo của một số tác giả, tỷ lệ có thai tự nhiên sau nong vòi tử cung bằng phương pháp này từ 27% đến 54,5%.4,5Ở  Việt  Nam  chưa  có  nghiên  cứu  nào  về phương  pháp  này.  Tại  Bệnh  viện  Phụ  sản Trung ương từ tháng 2 năm 2017 đã bắt đầu triển khai phương pháp nong tắc đoạn gần vòi tử cung bằng catheter qua soi buồng tử cung dưới kiểm soát của nội soi ổ bụng. Cho đến nay sau hơn 4 năm thưc hiện được gần 80 ca phẫu thuật nong vòi tử cung, đã mang lại những kết quả khả quan. Vậy nên chúng tôi muốn thực hiện nghiên cứu: “Kết quả có thai của phương pháp nong vòi tử cung qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng” với mục tiêu: đánh giá tỷ lệ có thai sau nong vòi tử cung và một số yếu tố liên quan của phương pháp nong vòi tử cung qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng.

Kết quả có thai của phương pháp nong vòi tử cung qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng

Leave a Comment