KếT QUả ĐIềU TRị BệNH TắC TĩNH MạCH TRUNG TÂM VõNG MạC HìNH THáI THIếU MáU BằNG LASER 532 NM

KếT QUả ĐIềU TRị BệNH TắC TĩNH MạCH TRUNG TÂM VõNG MạC HìNH THáI THIếU MáU BằNG LASER 532 NM

KếT QUả ĐIềU TRị BệNH TắC TĩNH MạCH TRUNG TÂM VõNG MạC HìNH THáI THIếU MáU BằNG LASER 532 NM
Hoàng Thị Thu Hà, Phạm Minh Châu
Bệnh viện Mắt trung ương
TÓM TẮT
Mục  tiêu:  đánh  giá  hi ệu  quả  điều  trị  bệnh  tắc  tĩnh mạch  trung  tâm  võng  mạc  hình  thái  thiếu  máu  bằng laser 532nm và một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị bệnh.
Đối tượng: 46 mắt (46 bệnh nhân) bị tắc tĩnh mạch trung  tâm  võng  mạc  hình  thái  thiếu  máu  được  điều  trị bằng laser 532nm tại khoa Đáy mắt-Màng bồ đào bệnh viện Mắt trungương từ tháng 1-2007 đến tháng 12 năm 2008.
Phương pháp  nghiên cứu:  mô tả lâm sàng không đối chứng. Đánh giá kết quả phân theo mức  độ: có hiệu quả (bao gồm rất tốt và tốt) và không hiệu quả.Kết quả nghiên cứu: sau  điều trị laser 1 tháng chỉ có  19  mắt  đạt  hiệu  quả  tốt  (41,3%),  sau  12  tháng,  số mắt  đạt  hiệu  quả  tốt  là  34  (73,9%). Có  5  mắt  (10,9%) điều trị không hiệu quả qua thời gian theo dõi 12 tháng. Đa số thị lực không thay đổi trước và sau  điều trị laser. Thị  lực  tăng  sau  điều  trị  3  tháng  có  2  mắt(4,3%),  sau theo  dõi  12  tháng   có  7  mắt  thị  lực  tăng  chiếm  tỷ  lệ 15,2%. Có 1 mắt bị biến chứng xuất huyết dịch kính sau điều trị 1 tháng, sau 3 tháng máu dịch kính tiêu hết. 15 bệnh nhân có kèm theo tăng huyết áp (32,6%), 3 bệnh nhân vừa mắc bệnh đái tháo đườngvà tăng huyết áp, 1 bệnh nhân vừa mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu. Một số bệnh lý toàn thân khác cũng gặp: rối loạn mỡ máu (6), bệnh lý hệ mạch cảnh cổ (4), 
bệnh  về  máu  (4).  Chưa  phát  hiện  bệnh  lý  toàn  thân chiếm 41,3% (19 bệnh nhân).
Kết luận:sử dụng laser là phương pháp điều trị có hiệu quả ngăn ngừa tân mạch trong bệnh tắc tĩnh mạch trung  tâm  võng  mạc  hình  thái  thiếu  máu.  Các yếu  tố bệnh  lý  toàn  thân  hay  gặp  là  bệnh  tăng  huyết  áp,  rối loạn mỡ máu,  đái tháo đường, bệnh lý về máu, bệnh lý hệ mạch cảnh. Bệnh nhân có các bệnh toàn thân phối hợp càng nhiều, hiệu quả điều trị bằng laser càng giảm
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment