Kết quả điều trị sẹo lõm bằng Fractional Picosecond 1064nm ND-YAG Laser

Kết quả điều trị sẹo lõm bằng Fractional Picosecond 1064nm ND-YAG Laser [Luận văn chuyên khoa 2]

Title:  Kết quả điều trị sẹo lõm bằng Fractional Picosecond 1064nm ND-YAG Laser
Authors:  nguyễn, ngọc diệp
Advisor:  phạm, lan
Keywords:  sẹo lõm;Fractional Picosecond 1064nm ND-YAG Laser
Issue Date:  2022
Abstract:  MỤC TIÊU: Đánh giá kết quả điều trị sẹo lõm do trứng cá bằng máy Fractional Picosecond 1064nm Nd-YAG Laser tại bệnh viện Da liễu Hà Nội. PHƯƠNG PHÁP: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng có so sánh trước sau điều trị. KẾT QUẢ: Trong số 32 bệnh nhân đến khám sẹo lõm do mụn thì có 40,6% là nữ; 59,4% là nam. Lứa tuổi của bệnh nhân từ 19 đến 59 tuổi trong đó nhóm tuổi từ 20- 39 chiếm 81.2%. Nghiên cứu này của chúng tôi cho thấy tỷ lệ nam nữ bị sẹo lõm sau trứng cá có tỷ lệ gần tương đồng nhau. 65,4% bệnh nhân đến khám và điều trị có mức độ sẹo nặng (độ 4). Sẹo được phân bố khắp khuôn mặt với tỷ lệ xấp xỉ nhau. 65,6% bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi chưa từng điều trị sẹo bằng bất kỳ phương pháp nào. Bệnh nhân sau khi điều trị sẹo lõm bằng máy Fractional picosecond 1064nm Nd -YAG laser có sự cải thiện rõ rệt về màu sắc sẹo và mức độ sẹo. Mức độ cải thiện sẹo khi đánh giá bằng thang điểm Goodman and Baron thì thấy rằng điểm trung bình sau các lần điều trị giảm đáng kể: trước điều trị là 31,59±9,811 và sau lần 4 điều trị là 19,53±9,582 (p=0,000). Số lượng sẹo cũng giảm đáng kể từ thời điểm trước khi điều trị cho tới khi kết thúc điều trị (p<0,05). Gần 70% bệnh nhân trong nghiên cứu này của chúng tôi cảm thấy hài lòng và rất hài lòng với phương pháp điều trị sẹo lõm bằng máy Fractional picosecond 1064nm Nd -YAG laser. KẾT LUẬN: Tỷ lệ nam nữ bị sẹo lõm sau trứng cá có tỷ lệ gần tương đồng nhau. Phần lớn (65,4%) bệnh nhân đến khám và điều trị có mức độ sẹo nặng (độ 4). Sẹo được phân bố khắp khuôn mặt với tỷ lệ xấp xỉ nhau. Sẹo lõm được cải thiện đáng kể khi điều trị bằng mày Fractional Picosecond 1064nm Nd-YAG Laser.
URI: 
Appears in Collections: Luận văn chuyên khoa 2

Chuyên mục: Luận văn chuyên khoa 2

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment