KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ BUỒNG TRỨNG GIAI ĐOẠN IIIB-IIIC BẰNG PHÁC ĐỒ PACLITAXEL – CARBOPLATIN KẾT HỢP BEVACIZUMAB TẠI BỆNH VIỆN K

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ BUỒNG TRỨNG GIAI ĐOẠN IIIB-IIIC BẰNG PHÁC ĐỒ PACLITAXEL – CARBOPLATIN KẾT HỢP BEVACIZUMAB TẠI BỆNH VIỆN K [Luận văn bác sĩ nội trú]

Title:  KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ
BUỒNG TRỨNG GIAI ĐOẠN IIIB-IIIC
BẰNG PHÁC ĐỒ PACLITAXEL – CARBOPLATIN
KẾT HỢP BEVACIZUMAB TẠI BỆNH VIỆN K
Authors:  Nguyễn Mậu, Thái
Advisor:  Vũ Hồng, Thăng
Lê Trí, Chinh
Keywords:  ungthubuongtrung;bevacizumab
Issue Date:  11/2023
Abstract:  KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu 39 bệnh nhân UTBMBT giai đoạn IIIB-IIIC đã phẫu thuật tại bệnh viện K và điều trị phác đồ Paclitaxel/Carboplatin kết hợp Bevacizumab từ tháng 1/2020 – 6/2023, với một số đặc điểm:
1. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng
– Tuổi trung bình của nhóm đối tượng được nghiên cứu là 53,2 ± 1,5 tuổi.
– Triệu chứng cơ năng thường gặp nhất là căng tức hạ vị, triệu chứng thực thể thường gặp nhất là sờ thấy u qua thành bụng.
– Thời gian phát hiện bệnh thường dưới 1 tháng.
– Nhóm đối tượng bao gồm các bệnh nhân UTBMBT giai đoạn III với giai đoạn IIIC chiếm 87,2%; giai đoạn IIIB chiếm 12,8%.
– Thể mô bệnh học chiếm chủ yếu là UTBM tuyến thanh dịch độ cao với 97,3% trên tổng số bệnh nhân.
2. Kết quả điều trị
– Có 82,1% bệnh nhân điều trị từ 6 chu kỳ Bevacizumab trở lên.
– Có hai liều Bevacizumab được sử dụng: 73,1% bệnh nhân sử dụng liều 7,5mg/kg cân nặng và 26,9% bệnh nhân sử dụng liều 15mg/kg cân nặng
– Trung vị thời gian theo dõi của nhóm nghiên cứu là 14,4 tháng, với thời gian theo dõi dài nhất là 32 tháng, ngắn nhất là 3 tháng.
– Tại thời điểm ngừng theo dõi, tất cả bệnh nhân đều giảm nồng độ CA12-5 so với trước điều trị và 89,3% trở về dưới ngưỡng bình thường.
– Trung vị PFS đạt được là 26 tháng (95%CI = 18,6 đến 33,5 tháng).
– Không có sự khác biệt về PFS khi so sánh giữa các nhóm tuổi, giai đoạn bệnh, thể mô bệnh học và liều Bevacizumab sử dụng.
– Ghi nhận độc tính lên hệ thống huyết học: hạ bạch cầu trung tính, hạ tiêu cầu lần lượt là 79,5; 48,7%; 25,7%.
– Có 12,9% trường hợp có tăng men gan và 7,7% có tăng creatinin. Không ghi nhận trường hợp nào độc tính lên hệ thống huyết học, rối loạn chức năng gan, thận từ độ 3 trở lên.
– Với độc tính của Bevacizumab 12,9% bệnh nhân tăng huyết áp từ độ 2 trở xuống, không ghi nhân trường hợp tăng huyết áp từ độ 3 trở lên, 10,3% trường hợp có xuất huyết, không có trường hợp nào phải ngừng điều trị.
URI: 
Appears in Collections: Luận văn bác sĩ nội trú

Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment