Kết quả hoạt động của đơn vị phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Kết quả hoạt động của đơn vị phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Kết quả hoạt động của đơn vị phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sau 1 năm thành lập
Vũ Ngọc Tú, Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Duy Thắng, Nguyễn Anh Huy, Nguyễn Duy Gia
Mục tiêu nghiên cứu: Đơn vị Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực (PT TM – LN) mới được thành lập. Tổng kết hoạt động của Đơn vị sau 1 năm có ý nghĩa quan trọng để hoàn thiện qui trình, kĩ thuật và định hướng phát triển trong tương lai.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu theo phương pháp mô tả cắt ngang tất cả bệnh nhân được phẫu thuật tim mạch, lồng ngực trong khoảng thời gian từ tháng 10/ 2019 đến 10/ 2020.
Kết quả: Có 252 ca phẫu thuật, trong đó có 64 ca phẫu thuật tim hở, 70 ca phẫu thuật lồng ngực và 118 ca mổ mạch máu. Phẫu thuật nhiều mặt bệnh đa dạng của tim mạch – lồng ngực, như phẫu thuật lóc động mạch chủ loại A, thay van, sửa van tim, phẫu thuật bệnh lý mạch máu như mạch cảnh, động mạch chủ bụng, thiếu máu mạn tính chi hay các bệnh lý phổi, trung thất, lồng ngực. Các kỹ thuật hybrid (phẫu thuật và can thiệp đồng thời) cho bệnh lý mạch máu chi, bệnh động mạch chủ …
Kết luận: Qua một năm hoạt động, mặc dù còn nhiều khó khăn và hạn chế, Đơn vị đã triển khai thành công các phẫu thuật chuyên sâu về tim mạch – lồng ngực.

Mục tiêu nghiên cứu:Đơn vị  Phẫu  thuật Tim mạch –Lồng ngực (PT TM –LN) mới được thành lập. Tổng kết hoạt động của Đơn vị sau 1 năm  có  ý  nghĩa  quan  trọng  để  hoàn  thiện  qui trình,  kĩ  thuật  và  định  hướng  phát  triển  trong tương lai.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:Nghiên cứu theo phương pháp mô tả cắt ngang tất cả  bệnh  nhân  được  phẫu  thuật  tim  mạch,  lồng ngực  trong  khoảng  thời  giantừ  tháng10/2019 đến 10/2020.Kết quả:Có 252 ca phẫu thuật, trong đó có 64  ca  phẫu thuật  tim  hở,  70  ca  phẫu thuật  lồng ngực và 118 ca mổ mạch máu. Phẫu thuật nhiều mặt bệnh đa dạng của tim mạch –lồng ngực, như phẫu thuật lóc động mạch chủ loại A, thay van, sửa  van tim,  phẫu thuật  bệnh lý  mạch  máu như mạch cảnh, động mạch chủ bụng, thiếu máu mạn tính  chi  hay  các  bệnh  lý  phổi,  trung  thất,  lồng ngực. Các  kỹ  thuật  hybrid  (phẫu  thuật  và  can thiệp đồng thời) cho bệnh lý mạch máu chi, bệnh động mạch chủ … Kết luận:Qua một năm hoạt động, mặc dù còn nhiều khó khăn và hạn chế, Đơn vị đã triển khai thành công các phẫu thuật chuyên sâu về tim mạch –lồng ngực.

Từ khóa
phẫu thuật tim hở, phẫu thuật lồng ngực, phẫu thuật mạch máu
Tài liệu tham khảo
[1] Vũ Ngọc Tú, Lê Minh Ngọc, Nguyễn Thị Minh Lý et al. (2020). Phẫu thuật cấp cứu tim hở tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tạp chí Nghiên cứu y học, 134, 102-108.
[2] Lâm Việt Triều, Hà Bửu Kiếm, Phạm Thanh Phong et al. (2018). Bước đầu đánh giá kết quả triển khai kĩ thuật mổ tim hở tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam, 20, 72-74.
[3] (2016). Heart valve disease, epidemiology module. The British Journal of Cardiology, 03,
[4] Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Tuấn Hải, và tiểu ban mạch máu (2010). Khuyến cáo 2010 của hội tim mạch học Việt Nam về chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch chi dưới. Khuyến cáo 2010 về các bệnh lý tim mạch và chuyển hóa, , 163-192.
[5] Thuan V. Tran, Chi T. Du Tran (2018). Cancer epidemiology research in Vietnam: Current status, challenges and opportunities. AACR Annual Meeting, 78,
[6] Nguyễn Đỗ Nhân, Trần Văn Sơn (2012). Nhận xét bước đầu về nội soi lồng ngực chẩn đoán và điều trị bệnh lý màng phổi ở người cao tuổi tại bệnh viện Thống nhất. Tạp chí Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh, 16,
[7] Đ. V. Tuấn (2018). Vai trò của phẫu thuật nội soi lồng ngực kín trong điều trị sớm các di chứng tràn dịch màng phổi do lao tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Kỷ yếu hội nghị Hô hấp Pháp – Việt, 70

Kết quả hoạt động của đơn vị phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Leave a Comment