KẾT QUẢ PHẪU THUẬT SỬA CHỮA HẸP ĐƯỜNG RA THẤT PHẢI TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT SỬA CHỮA HẸP ĐƯỜNG RA THẤT PHẢI TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT SỬA CHỮA HẸP ĐƯỜNG RA THẤT PHẢI TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Lê Thành Khánh Vân*; Mai Văn Viện**; Phạm Thọ Tuấn Anh**
TÓM TẮT
Mục tiêu:  đánh giá tỷ  lệ  vị   trí hẹp và kết quả  phẫu thuật điều trị  hẹp đường ra thất phải. 
Đối tượng và phương pháp:  nghiên cứu tiến cứu trên 55 bệnh  nhân (BN) được chẩn đoán hẹp đường ra thất phải có và không có thông liên thất điều trị phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 
Thời gian nghiên cứu từ 5 – 2013 đến 5 – 2016. Kết quả: 37 nữ (67,3%), 18 nam (32,7%), tuổi trung  bình 23 (từ  1 –  61 tuổi), triệu chứng tím:  87%,  ngón tay dùi trống: 30,18%, hồng cầu trước mổ: 5,9 x 10 12 /l, hemoglobin: 154 g/l, hematocrit: 49%, chênh áp trung bình qua van  động mạch phổi trước mổ): 92 mmHg. Tỷ lệ số lượng vị  trí hẹp: một chỗ: 20%, hai chỗ: 51%, ba chỗ: 29%, thời gian  chạy máy tim phổi trung bình: 126,8 phút, th ời gian kẹp động mạch chủ trung bình: 93,7 phút ,  thời gian nằm hồi sức: 48 giờ, kết quả chênh áp trung bình qua van động mạch phổi (trong mổ): 
17,2 mmHg, tỷ lệ  áp lực thất phải (P)/thất trái (T): 0,5, tử vong 2 trường hợp (3,6%). Kết luận: hẹp đường ra thất phải thường phối hợp ở  nhiều vị  trí khác nhau, đồng thời  mức độ  hẹp nặng  cũng xảy ra trong những trường hợp: hẹp tại hai chỗ,  ba chỗ.  Điều trị  phẫu thuật mang lại  kết quả tốt cho BN, t ỷ lệ biến chứng và tử vong thấp (3,6%). 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment