KẾT QUẢ THAM GIA XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NHÂN DÂN TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI (2007 – 2011)

KẾT QUẢ THAM GIA XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NHÂN DÂN TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI (2007 – 2011)

 Nghiên cứu mô tả cắt ngang, phân tích số liệu thứ  cấp về  hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân tại 13 bệnh viện quân đội, từ  năm 2007  –  2011, đã đánh giá được kết quả  tham gia xã hội hoá công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân giai đoạn 2009 – 2011 (giai đoạn 2) so với giai đoạn 2007 -2008 (giai đoạn 1): số  lượng khám bệnh tăng 1,23  –  2,73 lần (p < 0,05), thu dung tăng 1,02  –  1,21 lần (p > 0,05). Từ  năm 2007  –  2011, công suất sử  dụng giường bệnh phục vụ  nhân dân đạt 80,3  -163,7%. Ngày nằm điều trị giảm từ 11 ngày xuống 10 ngày. Các xét nghiệm cận lâm sàng tăng 1,06 –  2,13 lần trong giai đoạn 2009 –  2011. Số  lượng phẫu thuật giai đoạn sau tăng hơn giai đoạn trước 1,1 – 1,39 lần.Bệnh viện quân đội ngoài nhiệm vụ phục vụ  bộ  đội, còn đáp  ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.  Từ  năm 1989, các bệnh viện quân đội đã tham gia khám, chữa bệnh cho nhân dân có thu một phần viện phí [5]. Đến năm 1995, các bệnh viên quân đội tiếp tục tham gia khám chữa bệnh cho bệnh nhân (BN) có thẻ  bảo hiểm y tế(BHYT ) [1].  Theo báo cáo c ủ a B ộ   Y t ế , năm 2010,hầu hết các bệnh viện đều vượt công suấtsử  dụng giường từ  103 – 120%, nhất là các bệnh viện tuyến trung ương > 120%, bệnh viện tuyến tỉnh cũng đạt 110% [4]. Nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân rất lớn, trong khi khả  năng  đáp  ứng của các bệnh viện lại hạn chế, dẫn đến tình trạng quá tải, nhiều bệnh viện, 2 BN phải nằm chung 1 

giường.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment