KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG BÁN PHẦN KHÔNG XI MĂNG ĐIỀU TRỊ GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH NGHỆ AN

KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG BÁN PHẦN KHÔNG XI MĂNG ĐIỀU TRỊ GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH NGHỆ AN [Luận văn chuyên khoa 2]

Title:  KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG BÁN PHẦN KHÔNG XI MĂNG ĐIỀU TRỊ GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH NGHỆ AN
Authors:  LÊ HỮU, NAM
Advisor:  PGS. TS. DƯƠNG ĐÌNH, TOÀN
Keywords:  Chấn thương Chỉnh hình
Issue Date:  2023
URI: 
Appears in Collections: Luận văn chuyên khoa 2

Chuyên mục: Luận văn chuyên khoa 2

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment