KẾT QUẢ XẠ TRỊ ĐIỀU BIẾN LIỀU KẾT HỢP ĐỒNG THỜI CISPLATIN BỆNH UNG THƯ HẠ HỌNG GIAI ĐOẠN III-IVB TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN

KẾT QUẢ XẠ TRỊ ĐIỀU BIẾN LIỀU KẾT HỢP ĐỒNG THỜI CISPLATIN BỆNH UNG THƯ HẠ HỌNG GIAI ĐOẠN III-IVB TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN

KẾT QUẢ XẠ TRỊ ĐIỀU BIẾN LIỀU KẾT HỢP ĐỒNG THỜI CISPLATIN BỆNH UNG THƯ HẠ HỌNG GIAI ĐOẠN III-IVB TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN
Nguyễn Văn Công1, Nguyễn Hải Hoàng1, Võ Văn Xuân2
1 Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
2 Bệnh viện K
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả nhóm bệnh nhân ung thư hạ họng giai đoạn III- IVB được điều trị bằng phác đồ xạ trị điều biến liều kết hợp đồng thời Cisplatin tại bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Đối tượng và phương pháp ngiên cứu: Nghiên cứu mô tả trên 45 bệnh nhân ung thư hạ họng giai đoạn III- IVB tại bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ 01/2020 – 03/2022.Các bệnh nhân được xạ trị điều biến liều kết hợp đồng thời Cisplatin mỗi 3 tuần. Kết quả:Tuổi trung bình 58,20±8,13, 100% bệnh nhân là nam. Tỉ lệ bệnh nhân có rối loạn nuốt chiếm 73,3% và triệu chứng tự sờ thấy hạch cổ 20,0%. Khối u ở vị trí xoang lê (75,56%),Có 15 (33,3%) bệnh nhân giai đoạn III và 30 (66,7%) bệnh nhân giai đoạn IVA-B. Tỷ lệ sống còn toàn bộ tại thời điểm 12 tháng và 24 tháng lần lượt là 88,8% và 40,6%; tỷ lệ sống không bệnh tại thời điểm 12 tháng là 57,7%. Tỷ lệ đáp ứng toàn bộ sau hóa xạ trị là 48,9%, tỷ lệ đáp ứng 1 phần là 46,7%. Độc tính nặng trên hệ tạo huyết (Gr 3-4): giảm bạch cầu trung tính 13,3% (6BN), hạ tiểu cầu là 4,4 % (2BN), không có bệnh nhân nào chịu tác dụng phụ Gr 3-4 trên gan, thận. Viêm da, viêm niêm mạc Gr ≥2 lần lượt là 24,44% và 37,77%. Kết luận:Phác đồ cho tỷ lệ đáp ứng tốt, an toàn, độc tính chấp nhận được.

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Ung thư hạ họng, hóa xạ trị đồng thời, IMRT, giai đoạn III, IVA-B

Tài liệu tham khảo
1. Lê Văn Quảng (2020), Ung Thư Đầu Cổ. Nhà Xuất Bản Y Học, 150. 
2. Nguyễn Hoài Nam (2018). Đánh giá kết quả hóa-xạ trị điều biến liều đồng thời ung thư hạ họng giai đoạn III-IVB tại bệnh viện ung bướu Hà Nội, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 
3. Đàm Trọng Nghĩa (2018). “Nghiên cứu ứng dụng hóa trị trước phối hợp hóa xạ trị đồng thời ung thư hạ họng thanh quản giai đoạn III, IV(M0), Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 
4. Nguyễn Như Ước (2019). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính và mối liên quan của một số yếu tố tiên lượng với kết quả điều trị của ung thư hạ họng, Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 
5. Ngô Thanh Tùng (2011). Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả hóa-xạ trị gia tốc đồng thời ung thư hạ họng- thanh quản giai đoạn III-IVB không mổ được tại bệnh viện K, Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment