KHẢO SÁT CÁC PHẢN ỨNG BẤT LỢI SAU TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 CỦA ASTRAZENECA TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINMEC ĐÀ NẴNG TỪ 1/8 ĐẾN 22/9/2021

KHẢO SÁT CÁC PHẢN ỨNG BẤT LỢI SAU TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 CỦA ASTRAZENECA TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINMEC ĐÀ NẴNG TỪ 1/8 ĐẾN 22/9/2021

KHẢO SÁT CÁC PHẢN ỨNG BẤT LỢI SAU TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 CỦA ASTRAZENECA TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINMEC ĐÀ NẴNG TỪ 1/8 ĐẾN 22/9/2021
Phan Diệu Hiền1, Hoàng Trà Linh1, Hoàng Kim Long1, Tôn Thất Trí Dũng2
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Tiêm vaccine phòng COVID-19 là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để kiểm soát đại dịch gây ra bởi virus SAR-COV-2. Tuy nhiên, vẫn còn rất ít các dữ liệu liên quan đến tính an toàn của vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam. Hiểu biết về các phản ứng bất lợi sau tiêm có vai trò quan trọng trong việc khuyến khích người dân tham gia vào chiến lược quốc gia về tiêm chủng vaccine COVID-19.

Mục tiêu: Nghiên cứu được tiến hành để đánh giá tỉ lệ và mức độ nặng của các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng (Adverse Events Following Immunization-AEFI) liên quan đến vaccine COVID-19 của AstraZeneca và xác định yếu tố liên quan đến các AEFI này ở người Việt Nam.

Phương pháp: Một khảo sát trực tuyến truy cập qua mã QR được tiến hành ở những người Việt Nam trưởng thành có tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca tại bệnh viện Quốc tế Vinmec Đà Nẵng từ 1/8 đến 22/9/2021. Nghiên cứu thu thập thông tin dịch tễ chung và các AEFI trong thời gian 7 ngày từ khi bắt đầu tiêm và xác định mối liên quan giữa một số yếu tố và tỉ lệ AEFI.

Kết quả: Có tổng cộng 878 người tham gia vào nghiên cứu với độ tuổi trung bình là 34,5 ± 9,9 tuổi. 28,8% người tham gia gặp phải ít nhất một AEFI. Phần lớn các AEFI ở mức độ nhẹ (28,4%), trong khi đó, chỉ có khoảng 4,7% người tiêm báo cáo có các AEFI nặng. Tỉ lệ người tiêm gặp AEFI cao nhất vào khoảng 24 giờ đầu và hầu như rất ít phản ứng kéo dài quá 2 ngày sau tiêm. Các AEFI thường gặp nhất sau tiêm bao gồm đau tại vị trí tiêm (22,8%), đau đầu (19,6%), đau cơ (18,7%), sốt ≥ 37,5oC (13,3%) và ớn lạnh (11,6%). Phân tích dữ liệu từ nghiên cứu cho thấy có sự liên quan giữa tuổi tác và tỉ lệ người tiêm gặp AEFI (p=0,001). Không có sự khác biệt đáng kể về tỉ lệ AEFI giữa nam và nữ (p=0,353)

Kết luận: Phần lớn các AEFI liên quan đến vaccine COVID-19 của AstraZeneca là ở mức độ nhẹ và xuất hiện trong khoảng 24 giờ sau tiêm. Người trẻ có xu hướng gặp nhiều AEFI hơn người lớn tuổi.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment