Tên bài báo:Khảo sát hàm lượng solasodin trong quá trình sinh trưởng của solanum di thực

Tác giả: Bùi Thị Bằng, Đỗ Viết Trang

Tên tạp chí: Dược học

Năm xuất bản: 1983 Số: 1 Trang: 18-20

Tóm tắt:

Khảo sát hàm lượng solasodin trong cây solanum di thực vào Việt Nam, giống solanum “thân xanh 730” của Liên Xô. Kết quả: hàm lượng solasodin cao nhất trong mẫu dược liệu thu vào giai đoạn cây có hoa nở rộ ở cành cấp 5, quả non ở cành cấp 4, quả xanh ở cành cấp 3. Quả xanh là bộ phận có chứa nhiều solasodin hơn cả (nhiều gấp 3 lần trong lá, gấp 9 lần trong thân). Giai đoạn cây có hoa nở rộ ở cành cấp 5 là thời điểm thu hoạch solanum đem lại hiệu quả kinh tế bao (giai đoạn 5). Thành phần chính của dược liệu là lá và quả xanh. Cần hạn chế tới mức thấp nhất tỷ lệ thân và cành trong dược liệu.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00947

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *