Khảo sát khoảng Tpeak-Tend/QT ở người bệnh suy tim do tăng huyết áp

Khảo sát khoảng Tpeak-Tend/QT ở người bệnh suy tim do tăng huyết áp [Luận văn bác sĩ nội trú]

Title:  Khảo sát khoảng Tpeak-Tend/QT ở người bệnh suy tim do tăng huyết áp
Authors:  Bùi Đức, Thịnh
Advisor:  Phạm Trần, Linh
Đinh Huỳnh, Linh
Keywords:  Tpeak-Tend/QT
Issue Date:  11/2023
Abstract:  1. Họ và tên học viên: Bùi Đức Thịnh
2. Đối tượng: BSNT Tim Mạch K46
3. Tên đề tài: Khảo sát khoảng Tpeak-Tend/QT ở người bệnh suy tim do tăng huyết áp.
4. Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Trần Linh, TS. Đinh Huỳnh Linh
5. Thời gian nghiên cứu: Từ T12/2022 đến T10/2023
6. Địa điểm nghiên cứu: Viện tim mạch Việt Nam- Bệnh viện Bạch Mai
7. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang
8. Cỡ mẫu: 109 bệnh nhân
URI: 
Appears in Collections: Luận văn bác sĩ nội trú

Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment