Khảo sát rối loạn đông máu trên bệnh nhân leucemie

Khảo sát rối loạn đông máu trên bệnh nhân leucemie

Tên bài báo:Khảo sát rối loạn đông máu trên bệnh nhân leucemie

Tác giả:Thái Mai Duyên Thi
Tên tạp chí:Y học Việt Nam
Năm xuất bản:1993Số:1Tập:167Trang:52-55
Tóm tắt:
Mục đích: Nhằm góp phần ngăn ngừa biến chứng xuất huyết cho bệnh nhân. Đối tượng: Tại TP HCM tiến hành khảo sát đông máu cho 50 bệnh nhân (27 nam, 23 nữ). Kết quả: Chẩn đoán xác định: leucemie cấp, mãn tất cả các hình thái; không bị bệnh lý gan mật hay bệnh lý nội khoa phức tạp khác kèm theo. Xét nghiệm để chẩn đoán huyết đồ, tuỷ đồ; Xét nghiệm để khảo sát: bộ xét nghiệm đông máu toàn bộ. Tỷ lệ xuất huyết khá cao 62% (leucemie cấp 71%, leucemie mãn 29%; Leucemie cấp dòng lympho 73,3%, leucemie cấp dòng tuỷ 69,5%; leucemie mãn dòng tuỷ 36,3%). Xuất huyết da + niêm 48%. Số lượng tiểu cầu và triệu chứng xuất huyết có sự tương quan với nhau: 18% có kèm rối loạn đông máu huyết tương; 10% xuất huyết da sau khi tiêm chích.
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment