KHẢO SÁT TẦN SUẤT CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

KHẢO SÁT TẦN SUẤT CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

 KHẢO SÁT TẦN SUẤT CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO 

Bùi Thị Lan Vi*, Vũ Anh Nhị**
TÓM TẮT 
Nghiên cứu khảo sát các tần xuất các nguy cơ tai biến mạch máu não ở các bệnh thiếu máu n ão cấp và xuất huyết não. Các yếu tố nguy cơ được khảo sát dựa trên các tài liệu nghiên cứu trước: các yếu tố nguy cơ có chứng cớ đấy đủ và các yếu tố nguy cơ ít có chứng cớ cơ bản. Kết quả nghiên cứu cho thấy: yếu tố nguy cơ có chứng cứ; THA 67,7%, ĐTĐ 20,3%, bệnh tim 11.1%, TIAs 10%, Tiền sử TBMMN 43%. 
Các yếu tố nguy cơ ít có chứng cứ đầy đủ: hút thuốc 66%, rối lọan lipid 65%, ít vận động 65%. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố nguy cơ có chứng cớ là yếu tố cơ bản gây tai biến mạch máu não, các kết quả nghiên cứu không có khác nhiều so các nghiên cứu trước

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment