KHẢO SÁT THỰC TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÂN VIÊN Y TẾ
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH

Nguyễn Hồng Trường1, Trần Đức Trọng1, Phạm Nhất Sinh1*,
Vũ Hồng Sơn1, Nguyễn Thị Thủy

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và phân tích một số yếu tố liên quan đến stress nghề nghiệp ở nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh năm 2021.
Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang trên cỡ mẫu là 285 nhân viên y tế (NVYT) tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2021.
Kết quả: Tỷ lệ bị stress nghề nghiệp ở nhân viên y tế là 22,8%. Trong đó, stress nhẹ chiếm 17,8%. stress vừa là 4,2%, stress nặng và rất nặng đều chiếm tỷ lệ 0,4%. Tình trạng stress thường gặp ở nữ nhiều hơn ở nam. Bác sĩ là đối tượng stress nhiều nhất (39,3%), ít gặp nhất là nhân viên các khoa phòng chức năng (14,3%). Độ tuổi từ 40 đến dưới 50 tuổi gặp tình trạng stress nhiều nhất (31,6%). Mức độ rõ ràng công việc, vấn đề làm việc ngoài chức năng, áp lực quá tải công việc, làm việc ngoài giờ và mức độ hài lòng với công việc có mối liên quan đến tình trạng stress ở nhân viên y tế  p<0,05). Mức thu nhập phù hợp với mức lao động; sự công bằng trong đánh giá thành quả lao động; mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp cũng như gặp thái độ không tốt của bệnh nhân, người nhà là các yếu tố có thể gây tình trạng stress ở nhân viên y tế (p<0,05).

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH

Leave a Comment