Kiến thức, thái độ, thực hành thay băng vết thương của điều dưỡng, kỹ thuật viên và tìm hiếu một số yếu tố liên quan tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Việt Đức năm 2012

Kiến thức, thái độ, thực hành thay băng vết thương của điều dưỡng, kỹ thuật viên và tìm hiếu một số yếu tố liên quan tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Việt Đức năm 2012

Luận văn Kiến thức, thái độ, thực hành thay băng vết thương của điều dưỡng, kỹ thuật viên và tìm hiếu một số yếu tố liên quan tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Việt Đức năm 2012.Việc chăm sóc vết thương là một vấn đề luôn được quan tâm tại các cơ sở y tế do ảnh hưởng đến chất lượng điều trị của người bệnh, vết thương nhiễm trùng, chậm liền hay hoại tử… kéo theo chi phí cao trong điều trị, kéo dài thời gian nằm iện của người bệnh, ảnh hướng đến sức khỏe, tâm lý cũng như chat lượng cuộc sống của người bệnh.
Theo CDC của Mỹ mỗi năm có khoảng 500.000 trường hợp nhiễm khuẩn vết mổ trong số 27 triệu ca phẫu thuật. Việc chi phí giải quyết nhiễm khuẩn vết mổ trên thế giới hàng năm đã tiêu tốn nhiều tiền, ví dụ riêng mỗi trường hợp nhiễm khuẩn vết mồ sau phẫu thuật vú tại Mỹ làm tăng thêm chi phí thêm 4000ƯSD[54].
ờ Việt Nam, nhiễm khuẩn vết mổ đứng thứ hai trong các nhiễm khuẩn bệnh viện. Tại Bệnh viện Việt Đức năm 1991 tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ là 22,6%, năm 2008 là 8,5%[1], [20].
Bên cạnh việc nâng cao kỹ thuật chân đoán, điều trị, sù dụng kháng sinh an toàn họp lý… thì việc quản lý và chăm sóc vết thương cùng dóng một vai trò hết sức quan trọng. Một trong những khâu quan trọng của việc quản lý và chăm sóc vết thương đó chính là kỹ thuật thay băng vết thương. Việc thực hiện kỹ thuật thay băng vết thương hàng ngày không chỉ đảm bảo giữ vệ sinh cho vết thương mà còn giúp các nhân viên y tế đánh giá vet thương, phát hiện những thay đoi bat thường của vết thương như nhiễm trùng, hoại tử để kịp thời xử lý đồng thời làm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ.


Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức là một cơ sở ngoại khoa đầu ngành của cả nước, số người bệnh được phẫu thuật trong những năm gần đây có xu hướng ngày một tăng (từ 23260 người bệnh năm 2005 lên đến 32999 người bệnh năm 2009 và đến năm 2010 là 35275 người). Như vậy vấn đề về quản lý và chăm sóc vết thương cần phải càng chú trọng hơn nữa.
Theo đánh giá sơ bộ của phòng Điều dưỡng năm 2001 về việc thực hiện quy trình thay băng vết thương thấy vẫn còn tồn tại một số sai sót như sắp xếp dụng cụ thay băng đúng theo quy định chiếm 76,9%, nhân viên giải thích về thủ thuật sắp
lien hành chỉ chiếm 65%, 39.5% sổ nhân viên không sát khuẩn tay nhanh trước khi tiến hành thay băng[13] …
Nhằm tiếp tục đánh giá việc thực hiện đúng quy trình thay băng vết thương để từ đó đưa ra những biện pháp thích hợp để giải quyết góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, tỏi đã lựa chọn đề tài: “Kiến thức, thái độ, thực hành thay băng vết thương của điều dưỡng, kỹ thuật viên và tìm hiếu một số yếu tố liên quan tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Việt Đức năm 2012”.
MỤC TIÊU NGHIÊN cứu
Mục tiêu nghiên cứu cụ the:
1.Mô tả kiến thức, thái độ và thực hành của Điều dưỡng, kỹ thuật viên về quy trình thay băng vết thương tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2012.
2.Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến việc thực hành quy trình thay băng vêt thương của Điều dưỡng, kỹ thuật viên tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2012.

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT    iii
TÓM TẮT NGHIÊN cứu    iv
ĐẶT VẤN ĐỀ    1
MỤC TIÊU NGHIÊN cửu    3
KHUNG LÝ THUYẾT    4
CHƯƠNG 1    ..4
TỒNG QUAN    4
1.1.Giới thiệu chung về bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức    5
1.2.Tình hình nhiễm khuẩn vết mổ    8
1.3.Giới thiệu về chăm sóc vết thương    10
CHƯƠNG 2    19
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu    19
2.1.Thiết kế nghiên cứu    19
2.2.Đối tượng nghiên cứu    19
2.3.Thời gian và địa điểm nghiên cứu    19
2.4.Xác định cỡ mẫu, cách chọn mẫu    19
2.5.Phương pháp thu thập thông tin    21
2.6.Chi số, biến sổ nghiên cứu    23
2.7.Phân tích số liệu    27
2.8.Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu    27
2.9.Hạn chế của nghiên cứu và cách khắc phục ……………………………………….. 28
CHƯƠNG 3    29
KẾT QUÁ NGHIÊN CÚƯ    29
3.1.Thông tin chung về thực trạng nguồn lực ĐD/ KTV của BV năm    2011    29
3.2.Một số thông tin chung của ĐTNC    30
3.3.Thông tin về kiến thức của Điều dưỡng/KTV về quy trình thay băng    31
3.4.Thông tin về thái độ của Điều dưỡng với quy trình thay băng    32
3.5.Thông tin về thực hành quy trình thay băng    34
3.6.Thông tin về một số yếu tổ liên quan tới thực hành quy trình thay băng    39
3.7.Mối liên quan của một số yếu tố đến thực hành quy trình thay băng    40
CHƯƠNG 4    50
BÀN LUẬN    50
4.1.Đặc điếm của ĐTNC    50
4.2.Đào tạo quy trình thay băng    51
4.3.Kiến thức về quy trình thay băng    52
4.4.Thực hành thay băng    54
4.5.Mối liên quan của một số yếu tố đến thực hiện quy trình thay băng    56
4.6.Một số yếu tố liên quan khác tới thục hành thay băng vết thuơng    59
CHƯƠNG 5    60
KẾT LUẬN    60
CHƯƠNG 6    62
KHUYẾN NGHỊ    62
TÀI LIỆU THAM KHẢO    63
PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA    69
PHỤ LỰC 2    76
PHIÊU HƯỚNG DẨN PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN    76
PHỤ LỤC 3    77
PHIẾU HƯỚNG DÀN PHỎNG VÁN ĐIÊU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA    77
PHỤ LỰC 4    78
QUY TRÌNH THAY BẦNG VÉT THƯƠNG    78
PHỤ LỰC 5: KẾ HOẠCH THựC HIỆN LUẬN VĂN    82
PHỤ LỤC 6: Dự TRÙ KINH PHÍ    84

Kiến thức, thái độ, thực hành thay băng vết thương của điều dưỡng, kỹ thuật viên và tìm hiếu một số yếu tố liên quan tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Việt Đức năm 2012

Leave a Comment