Kiến thức, thực hành phòng lây nhiễm viêm gan B của người bệnh mới vào điều trị tại khoa viêm gan, Bệnh viện Chợ Rẫy

Kiến thức, thực hành phòng lây nhiễm viêm gan B của người bệnh mới vào điều trị tại khoa viêm gan, Bệnh viện Chợ Rẫy

Kiến thức, thực hành phòng lây nhiễm viêm gan B của người bệnh mới vào điều trị tại khoa viêm gan, Bệnh viện Chợ Rẫy
Lê Minh Thi, Trần Thị Diễm
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Khoa Viêm Gan Bệnh viện Chợ Rẫy có 38-47% người bệnh bị viêm gan virút B trong tổng số  người đến khám và nhập viện điều trị viêm gan hàng năm. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả kiến thức, thực hành phòng lây nhiễm virus viêm gan B của người bệnh mới vào điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nghiên cứu sử dụng thiết kế cắt ngang mô tả, kết hợp định lượng và định tính. Nghiên cứu định lượng thực hiện phỏng vấn 231 người bệnh từ 18 tuổi trở lên mới vào điều trị sử dụng bộ câu hỏi có cấu trúc soạn sẵn. Nghiên cứu định tính thực hiện 01 cuộc thảo luận nhóm tập trung với người bệnh và 02 cuộc phỏng vấn sâu cán bộ lãnh đạo khoa Viêm gan. Kết quả nghiên cứu cho thấy người bệnh có kiến thức đạt về phòng lây nhiễm virus viêm gan B là 48,1% và thực hành đạt là 37,2%. Người bệnh có kiến thức đạt thì có thực hành về phòng lây nhiễm virus viêm gan B đạt cao gấp 2,6 lần so với người có kiến thức không đạt.  Kiến thức và thực hành dự phòng virus viêm gan B có mối liên quan chặt với người bệnh từ tỉnh khác ngoài thành phố Hồ Chí Minh, trình độ học vấn thấp, nghề nghiệp và thu nhập của người bệnh. Nghiên cứu khuyến nghị khoa Viêm gan của bệnh viện xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tư vấn phòng chống lây nhiễm virus viêm gan B cho toàn bộ người bệnh, chú trọng tư vấn về chế độ dinh dưỡng, cách phòng bệnh, đường lây, về xét nghiệm và tiêm phòng vắc xin.

Viêm gan virus B (VGB) là một bệnh phổ biến trên toàn cầu, do Hepatitis B virus (HBV) gây nên. VGB có thể diễn biến viêm gan cấp tính, có khoảng 10% chuyển sang viêm gan mạn tính và hậu quả cuối cùng là xơ gan hoặc ung thư gan.¹ HBV lây nhiễm gấp 100 lần so với HIV.2 HBV là một yếu tố gây ung thư đứng hàng thứ hai sau thuốc lá, là nguyên nhân gây ra 60 – 80% trường hợp ung thư gan nguyên.

Kiến thức, thực hành phòng lây nhiễm viêm gan B của người bệnh mới vào điều trị tại khoa viêm gan, Bệnh viện Chợ Rẫy

Leave a Comment