Kiến thức, thực hành về phản ứng sau tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi của cản bộ y tế xã phường tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Kiến thức, thực hành về phản ứng sau tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi của cản bộ y tế xã phường tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Kiến thức, thực hành về phản ứng sau tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi của cản bộ y tế xã phường tỉnh Thanh Hóa năm 2016.Thế kỷ XX đã đánh dấu những thành tựu to lớn mà vắc xin đem lại cho nền y học trong việc ngăn ngừa và giảm thiểu bệnh tật, khuyết tật và tử vong [1]. Tiêm chủng là một biện pháp đã được chứng minh có khả năng kiểm soát và loại trừ các bệnh truyền nhiễm đe dọa cuộc sống. Ước tính tiêm chủng cóthể ngăn chặn từ 2 triệu đến 3 triệu ca tử vong mỗi năm, đặc biệt là đối tượng trẻ em [2]. Ngoài những lợi ích rõ ràng về sức khỏe, tiêm chủng còn là một biện pháp can thiệp y tế công cộng chi phí thấp và hiệu quả cao [3].
Trẻ em là đối tượng cần được quan tâm trong công tác chủng ngừa bệnh tật, cốt lõi là chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) [4]. Chương trình TCMR bắt đầu được triển khai ở Việt Nam từ năm 1981 với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, và trở thành mục tiêu quốc gia năm 1986. Chương trình quốc gia thực hiện tiêm phòng cho trẻ em dưới 1 tuổi phòng các bệnh lao, bại liệt, bạch hầu, ho gà, uốn ván và sởi.
Đến năm 2010 đã có 11 vắc xin phòng các bệnh kể trên và bổ sung thêm vắc xin phòng viêm não Nhật Bản, tả, thương hàn, viêm phổi/viêm màng não mủdo Hib [5]. Trong nhiều năm qua, Việt Nam được đánh giá là điểm sáng về triển khai Chương trình TCMR trong khu vực và trên thế giới. Năm 2000, WHO đánh giá và công nhận thanh toán bệnh bại liệt tại Việt Nam, năm 2005, đánh giá và công nhận loại trừ uốn ván sơ sinh trên quy mô tuyến huyện [6].
Mặc dù vắc xin tương đối an toàn nhưng không phải hoàn toàn không cónguy cơ. Sau khi sử dụng vắc xin có thể xảy ra các phản ứng phụ sau tiêm.
Biểu hiện của phản ứng sau tiêm rất khác nhau, có thể là phản ứng thôngthường, phản ứng nhẹ đến những phản ứng nặng, hiếm gặp, tại vị trí tiêmhoặc toàn thân, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng [7]. Nếu không được điềutra và làm rõ kịp thời, các phản ứng sau tiêm chủng, đặc biệt là phản ứng nặng

MỤC LỤC Kiến thức, thực hành về phản ứng sau tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi của cản bộ y tế xã phường tỉnh Thanh Hóa năm 2016
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU …………………………………………………… 3
1.1. Một số khái niêm về vắc xin và tiêm chủng: ………………………………….. 3
1.1.1. Vắc xin. ………………………………………………………………………………. 3
1.1.2. Tiêm chủng. ………………………………………………………………………… 3
1.1.3. Phản ứng sau tiêm chủng: ……………………………………………………… 3
1.1.4. Các trường hợp chống chỉ định và tạm hoãn tiêm chủng của vắc xin. .. 5
1.2. Các yếu tố liên quan đến chất lượng tiêm chủng: ……………………………. 6
1.2.1. Yếu tố của trẻ: ……………………………………………………………………… 6
1.2.2. Yếu tố của người chăm sóc trẻ: ……………………………………………… 6
1.2.3. Yếu tố của dịch vụ y tế: ………………………………………………………… 7
1.3. Chương trình tiêm chủng mở rộng………………………………………………… 7
1.3.1. Trên thế giới: ……………………………………………………………………….. 7
1.3.2. Tại Việt nam: ………………………………………………………………………. 9
1.4. Một số nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tiêm chủng
và phản ứng sau tiêm chủng: …………………………………………………….. 10
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………. 14
2.1. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………….. 14
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu……………………………………………….. 14
2.3. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………. 14
2.4. Các biến số và chỉ số trong nghiên cứu ……………………………………….. 16
2.5. Công cụ và kỹ thuật thu thập số liệu……………………………………………. 19
2.6. Phân tích và xử lý số liệu …………………………………………………………… 19
2.7. Đạo đức của nghiên cứu…………………………………………………………….. 20
2.8. Sai số và cách khắc phục: ………………………………………………………….. 20
2.8.1. Sai số: ……………………………………………………………………………….. 20
2.8.2. Cách khắc phục ………………………………………………………………….. 20
Chương 3. KẾT QUẢ………………………………………………………………………… 22
3.1. Thông tin chung về số lượt quan sát: …………………………………………… 22
3.2. Kiến thức về phản ứng sau tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi của CBYT
tại 8 xã/phường tỉnh Thanh Hóa năm 2016 …………………………………. 25
3.3. Thực hành tư vấn về phản ứng sau tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi của
CBYT tại 8 xã/phường tỉnh Thanh Hóa năm 2016 ………………………. 31
Chương 4. BÀN LUẬN ……………………………………………………………………… 36
4.1. Thông tin chung về trẻ: ……………………………………………………………… 36
4.2. Thông tin chung về cán bộ y tế: ………………………………………………….. 37
4.3. Kiến thức về phản ứng sau tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi của CBYT
tại 8 xã/phường tỉnh Thanh Hóa năm 2016: ………………………………… 38
4.4. Thực hành tư vấn về phản ứng sau tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi của
CBYT tại 8 xã/phường tỉnh Thanh Hóa năm 2016. ……………………… 40
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 44
KHUYẾN NGHỊ……………………………………………………………………………….. 45
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment