Kỹ THUậT THAY KHớP VAI TRONG GãY ĐầU TRÊN XƯƠNG CáNH TAY

Kỹ THUậT THAY KHớP VAI TRONG GãY ĐầU TRÊN XƯƠNG CáNH TAY

Kỹ THUậT THAY KHớP VAI TRONG GãY ĐầU TRÊN XƯƠNG CáNH TAY

Nguyễn Văn Thái -Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình
TóM TắT
Gãy đầu trên xương cánh tay là tổn thương thường gặp trong gãy xương chi trên. Có nhiều phương pháp điều trị từ bảo tồn cho đến kết hợp xương đã mang lại kết  quả  tốt.  tuy  nhiên,  với  loại  gãy  phức  tạp  nhiều mảnh  thì  dù  phương  pháp  điều  trị  nào  cũng  cho  kết quả xấu.Thay khớp vai bán phần là một kỹ thuật mới được sử dụng tại bệnh viện CTCH TPHCM đã phần nào đáp ứng được yêu cầu điều trị cho các tổn thươngnặng, vỡ nát hay các bệnh lý gây hoại tử chỏm xương.Thay chỏm đòi hỏi phẫu thuật viên nắm vững giải phẫu  vùng  khớp  vai,  chẩn  đoán,  chỉ  định  đúng.  Kỹ thuật  thao  tác  phải  bài  bản, khoa  học  và  lành  nghề. Điều quan trọng cuối cùng là chỏm nhân tạo và trợ cụ phải  đầy  đủ,  chuyên  nghiệp.  kết  quả  39  trường  hợp 
thay  chỏm  xương  ở  khoa  chi  trên  bệnh  viện  CTCH TPHCM  đã  mở  ra  một  hướng  mới  tích  cực  cho  việc điều trị các chấn thương vỡ nát chỏm xương hay các bệnh lý gây hoại tử chỏm xương cánh tay

 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment