Laser He-Ne nội mạch và điện từ trường xung tần số cực thấp trong kết hợp điều trị 17 bệnh nhân parkinson

Laser He-Ne nội mạch và điện từ trường xung tần số cực thấp trong kết hợp điều trị 17 bệnh nhân parkinson

Tên bài báo:Laser He-Ne nội mạch và điện từ trường xung tần số cực thấp trong kết hợp điều trị 17 bệnh nhân parkinson tại trung tâm vật lý y sinh học

Tác giả:    Lê Thanh Cần, Trần Công Duyệt, Vũ Công Lập, Đỗ Kiên Cường

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1999    Số:    11    Tập:    373    Trang:    37-40

Tóm tắt:    

Parkinson là bệnh phổ biến do thoái hóa của thần kinh trung ương. Laser nội mạch có ưu việt hơn: tác dụng trực tiếp lên các yếu tố tạo nên hệ tuần hoàn và tác động lên tất cả các chức năng của hệ tuần hoàn. 17 bệnh nhân chẩn đoán parkinson điều trị bằng thuốc đặc hiệu nhưng không có kết quả. Kết quả khả quan ở các bệnh nhân: giảm triệu chứng lâm sàng, giảm liều lượng thuốc mà bệnh nhân đang phải dùng hàng ngày. Phương pháp này đơn giản, dễ tiến hành, có lợi cho bệnh nhân vì không ảnh hưởng tới tim mạch.

Laser He-Ne nội mạch và điện từ trường xung tần số cực thấp trong kết hợp điều trị 17 bệnh nhân parkinson

Leave a Comment