Luận Án Tiến Sĩ Đặc Điểm Lâm Sàng, Tính Nhạy Cảm Kháng Sinh Và Phân Bố Týp Huyết Thanh Của Streptococcus Pneumoniae

Luận Án Tiến Sĩ Đặc Điểm Lâm Sàng, Tính Nhạy Cảm Kháng Sinh Và Phân Bố Týp Huyết Thanh Của Streptococcus Pneumoniae

[​IMG]
Đặc Điểm Lâm Sàng, Tính Nhạy Cảm Kháng Sinh Và Phân Bố Týp Huyết Thanh Của Streptococcus Pneumoniae Và Haemophilus Influenzae Trong Viêm Phổi Cộng Đồng Trẻ Em Tại Hải Dương

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
Qua nghiên cứu 506 bệnh nhân được chẩn đoán là VPCĐ, trong đó 74 do S.pneumoniae và 120 do H.influenzae; 203 chủng vi khuẩn H.influenzae và S.pneumoniae, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:
3.1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của VPCĐ do S.pneumoniae và H.influenzae
+ Dịch tễ học lâm sàng: Trẻ < 1 tuổi mắc tỉ lệ cao; trẻ trai mắc nhiều hơn trẻ gái; bệnh gặp nhiều nhất vào mùa hè.
+ Lâm sàng: Các triệu chứng thường gặp là ho, sốt, nhịp thở nhanh, ran ẩm (> 50%); không có sự khác biệt về triệu chứng lâm sàng giữa VPCĐ do S.pneumoniae và do H.influenzae.
+ Cận lâm sàng: Hình ảnh X-quang chủ yếu là viêm phế quản phối (> 96%); không có sự khác biệt về triệu chứng X-quang giữa VPCĐ do S.pneumoniae và do H.influenzae.

  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nhi khoa
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
  • Tác giả: Lê Thanh Duyên
  • Số trang: 181
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Hà Nội 2021

Tìm hiểu

 

Leave a Comment