Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Kết Quả Điều Trị Ung Thư Âm Hộ Di Căn Hạch Bằng Phẫu Thuật Kết Hợp Xạ Trị Gia Tốc

Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Kết Quả Điều Trị Ung Thư Âm Hộ Di Căn Hạch Bằng Phẫu Thuật Kết Hợp Xạ Trị Gia Tốc

[​IMG]
Nghiên cứu 85 trường hợp ung thư âm hộ di căn hạch bẹn điều trị tại Bệnh viện K, thấy tỉ lệ giai đoạn bệnh sau mổ FIGO IIIA, IIIB, IIIC, IVA lần lượt là 51,8%; 27,1%; 10,6%, 10,6%. Tỷ lệ tái phát sau điều trị là 23,5%. Thời gian sống thêm toàn bộ 58,3±4,4 tháng. Tỉ lệ sống thêm toàn bộ 5 năm 46,6%.
Các yếu tố kích thước và vị trí u âm hộ, độ sâu xâm lấn mô đệm; diện cắt u âm hộ, độ mô học; giai đoạn hạch theo N (N1,2,3); số lượng hạch di căn là các yếu tố tiên lượng ảnh hưởng đến khả năng tái phát bệnh và thời gian sống thêm toàn bộ. Trong đó, kích thước khối u, giai đoạn bệnh, vị trí di căn hạch (di căn một hoặc hai bên) là các yếu tố tiên lượng độc lập đối với thời gian sống thêm toàn bộ của nhóm bệnh nhân trong nghiên cứu.

  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Ung thư
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuyên
  • Tác giả: Lê Trí Chinh
  • Số trang: 165
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Hà Nội 2021

Tìm hiểu

 

Leave a Comment