Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Bào Chế Thuốc Tiêm Liposome Amphotericin B

Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Bào Chế Thuốc Tiêm Liposome Amphotericin B

[​IMG]
1. Xây dựng được công thức bào chế liposome AmB theo phương pháp tiêm ethanol và hydrat hóa film với các tá dược phosphatidylcholin đậu nành hydrogen hóa, disteroyl phosphatidylglycerol và cholesterol.
2. Xây dựng được công thức và qui trình bào chế thuốc tiêm đông khô liposome AmB 50 mg/lọ ở qui mô phòng thí nghiệm.
3. Xây dựng được mô hình và đánh giá được tác dụng chống nấm của thuốc tiêm đông khô liposome AmB, so sánh với chế phẩm AmBisome (Gilead Scienses- Mỹ) với 3 chủng nấm là Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus trên 2 chỉ tiêu là tác dụng tăng tỷ lệ chuột sống theo thời gian và tác dụng giảm mật độ nấm tại cơ quan đích.

  • Luận án tiến sĩ dược học
  • Chuyên ngành Công nghệ dược phẩm và bào chế
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Thị Minh Huệ, PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn
  • Tác giả: Nguyễn Tuấn Quang
  • Số trang: 143
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quân y 2021

Tìm hiểu

 

Leave a Comment