Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Kết Quả Điều Trị Bệnh Nhân Tăng Huyết Áp Có Hẹp Động

[​IMG]
Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Kết Quả Điều Trị Bệnh Nhân Tăng Huyết Áp Có Hẹp Động Mạch Thận Bằng Phương Pháp Can Thiệp Qua Da

Triệu chứng cơ năng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu gồm đau đầu (23,8%), đau ngực ( 25,4%) và khó thở theo phân loại NYHA 19% (trong đó 3,1% NYHA 3). Trong số 63 bệnh nhân nghiên cứu, có 6 trường hợp có tiếng thổi động mạch thận chiếm 9,5%. Về đặc điểm tăng huyết áp: có 22,2% trường hợp bệnh nhân có chỉ số huyết áp tương đương với THA độ 3; tuổi phát hiện THA trung bình là 59,3 tuổi, trong đó có 63,5% phát hiện THA sau 55 tuổi; thuốc hạ huyết áp trung bình bệnh nhân sử dụng trước can thiệp là 3,5 thuốc, trong đó thuốc chẹn kênh canxi được sử dụng nhiều nhất, chiếm 85,5%, chỉ có 16 trường hợp () sử dụng thuốc lợi tiểu.

  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nội Tim mạch
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng, PGS.TS. Vũ Điện Biên
  • Tác giả: Lê Văn Cường
  • Số trang: 173
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 2017

Liên Hệ: 0932716617 (zalo) and https://www.messenger.com/t/HMU.EDU
https://thuvieny.com/?page=1.4&view=29694
https://thuvieny.com/uc?id=1mdkcaFVXDdXR9WVgHhEg65wy_QLa2avF

8

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *