Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Hiệu Quả Điều Trị Một Số Tổn Thương Động Mạch Vành Bằng Phương Pháp Nong Bóng

[​IMG]
Nghiên Cứu Hiệu Quả Điều Trị Một Số Tổn Thương Động Mạch Vành Bằng Phương Pháp Nong Bóng Có Phủ Thuốc

Can thiệp bằng bóng phủ thuốc Paclitaxel trong điều trị tái hẹp lại trong Stent và tổn thương động mạch vành nhỏ là phương pháp điều trị có tỷ lệ thành công cao, an toàn và hiệu quả. Thành công về mặt kĩ thuật tiến hành đạt 100%. Thành công về kết quả sau thủ thuật đạt 96,7% . Chưa gặp các biến chứng nặng (Tỷ lệ tử vong là 0%), biến cố tim mạch chính chỉ có là tái can thiệp mạch đích có tỷ lệ 5%, có 2 bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá cao nhẹ và 1 bệnh nhân có tách thành động mạch vành kiểu A .Với thời gian theo dõi trung bình là 22,4 13,41 tháng, tỷ lệ tái can thiệp lại tổn thương đích là 5 %. Tỷ lệ tái hẹp lại trên 50% đường kính lòng mạch là 10,8%. Hiện tượng mất lòng mạch muộn (LLL) là 0,38 ±0,7 mm.

  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nội Tim mạch
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Lân Việt, PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
  • Tác giả: Nguyễn Minh Hùng
  • Số trang: 173
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Hà Nội 2019

Liên Hệ: 0932716617 (zalo) and https://www.messenger.com/t/HMU.EDU
https://thuvieny.com/?page=1.4&view=32861
https://thuvieny.com/uc?id=1KEEzBDrCnjPH6NYDH3JKXKD92ibOa9Oh

8

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *