Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Kết Quả Điều Trị Can Thiệp Bệnh Nhân Hội Chứng Động Mạch Vành Cấp Bằng Stent Phủ Thuốc

[​IMG]
Nghiên Cứu Kết Quả Điều Trị Can Thiệp Bệnh Nhân Hội Chứng Động Mạch Vành Cấp Bằng Stent Phủ Thuốc Có Polymer Tự Tiêu

Luận án là công trình khoa học đầu tiên tại Việt nam nghiên cứu về hiệu quả điều trị can thiệp động mạch vành qua da bằng stent phủ thuốc có polymer mang thuốc tự tiêu theo thời gian ở bệnh nhân Hội chứng động mạch vành cấp. Luận án đã cho thấy những đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tổn thương động mạch vành ở những bệnh nhân cao tuổi bị Hội chứng động mạch vành cấp điều trị tại bệnh viện Hữu nghị. Đã đánh giá được kết quả can thiệp bệnh nhân Hội chứng động mạch vành cấp bằng stent phủ thuốc Biolimus A9 có polymer tự tiêu theo thời gian và theo dõi được sau 1 năm về các biến cố tim mạch chính, tỷ lệ tái hẹp có ý nghĩa cũng như tỷ lệ huyết khối muộn sau đặt stent. Đồng thời sơ bộ tìm hiểu được một số yếu tố nguy cơ tái hẹp sau đặt stent phủ thuốc Biolimus A9 trên nền polymer tự tiêu theo thời gian khi điều trị can thiệp cho những bệnh nhân Hội chứng động mạch vành cấp tại bệnh viện Hữu nghị.

  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nội Tim mạch
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, PGS.TS. Lê Văn Thạch
  • Tác giả: Bùi Long
  • Số trang: 136
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quân Y 2018

Liên Hệ: 0932716617 (zalo) and https://www.messenger.com/t/HMU.EDU
https://thuvieny.com/?page=1.4&view=30699
https://thuvieny.com/uc?id=1hTJzmx2CYokm7bFYs39PBn0tV6hciGKy

8

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *