Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Nồng Độ H-FABP Trong Chẩn Đoán Và Tiên Lượng Nhồi Máu Cơ Tim Cấp

[​IMG]
Đây là đề tài đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu về H-FABP, với kết quả nghiên cứu này sẽ đóng góp thêm một phần dữ liệu về một dấu ấn sinh học tiềm năng cho việc chẩn đoán sớm và tiên lượng nhồi máu cơ tim cấp, đặc biệt thêm một phần dữ liệu cho quốc tế về vai trò của H-FABP trong chẩn đoán sớm và tiên lượng nhồi máu cơ tim cấp trên mẫu bệnh nhân Châu Á. Trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, các nghiên cứu trên thế giới cho thấy H-FABP có nhiều giá trị điểm cắt khác nhau. Với kết quả nghiên cứu này, sẽ góp phần bổ sung thêm một dữ liệu để tìm ra một điểm cắt phù hợp của H-FABP trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp đặc biệt trên đối tượng bệnh nhân Việt Nam.

  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nội Tim mạch
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Lân Hiếu, GS. TS. Huỳnh Văn Minh
  • Tác giả: Giao Thị Thoa
  • Số trang: 193
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Dược Huế 2018

Liên Hệ: 0932716617 (zalo) and https://www.messenger.com/t/HMU.EDU
https://thuvieny.com/?page=1.4&view=31342
https://thuvieny.com/uc?id=1DEA9-iUNeCOWy4QrwPQC9lVniS6GXbZh

8

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *