Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Nồng Độ TNF-a, Một Số Interleukin Huyết Thanh Và Mối Liên Quan Với Yếu Tố Nguy Cơ

[​IMG]
Nghiên Cứu Nồng Độ TNF-a, Một Số Interleukin Huyết Thanh Và Mối Liên Quan Với Yếu Tố Nguy Cơ, Tổn Thương Động Mạch Vành Ở Bệnh Nhân Nhồi Máu Cơ Tim Cấp

Điều trị và dự phòng bệnh lý động mạch vành nói chung và nhồi máu cơ tim nói riêng đang là một vấn đề được quan tâm rộng rãi. Vấn đề viêm và chống viêm trong cơ chế bệnh sinh, điều trị, dự phòng nhồi máu cơ tim đang được nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu đã đưa ra một số kết luận:
Đặc điểm lâm sàng, các yếu tố nguy cơ và đặc điểm tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Định lượng nồng độ một số cytokin viêm gồm IL-6, IL-8, IL-10 và TNF-α ở giai đoạn cấp và hết giai đoạn cấp của bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Nồng độ các cytokin ở giai đoạn cấp của nhồi máu cơ tim cao hơn so với bệnh nhân nhóm chứng không có nhồi máu cơ tim. Nồng độ các cytokin giảm sau can thiệp và điều trị nội khoa tích cực theo khuyến cáo.

  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nội tim mạch
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Oanh Oanh, TS. Đặng Lịch
  • Tác giả: Vũ Tiến Thăng
  • Số trang: 142
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quân y 2017

Liên Hệ: 0932716617 (zalo) and https://www.messenger.com/t/HMU.EDU
https://thuvieny.com/?page=1.4&view=30436
https://thuvieny.com/uc?id=1Sp7QV4czdjXQ6iwchd88Rg1Vv22nfVy9

8

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *