[Windows 32/64 Bit/MacOS] Phần mềm thống kê STATA 14 Full

Hiện nay phần mềm STATA đang được sử dụng rất nhiều vào phân tích dữ liệu được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực và chuyên ngành, trong đó bao gồm cả lĩnh vực Y khoa. Với việc cật nhật liên tục các chức năng mới, phần mềm này đang trở thành công cụ mạnh […]

Read More

(Android) Atlas Giải phẫu Người 3D 2018

Atlas Giải phẫu Người Visible Body là phần mềm giải phẫu 3D tốt nhất và chính xác nhất về cơ thể người, với hơn 4.600 cấu trúc mô hình (nam và nữ). Ứng dụng này cũng bao gồm các nội dung bổ sung không có sẵn trong các ứng dụng giải phẫu 3D khác: mô […]

Read More