Cuốn sách này là tham khảo trực quan cung cấp các mẹo giúp bạn ghi nhớ dược lý y học với các sơ đồ độc đáo. Nó sẽ bao quát các chủ đề dược lý học y học quan trọng một cách rất súc tích và có lợi cho các sinh viên y khoa trong việc ghi nhớ các kiến thức cốt lõi về dược lý học.
Việc ghi nhớ bằng trực quan không chỉ giúp bạn chỉ nhớ mà còn giúp bạn hình dung về nội dung. Đặc điểm quan trọng nhất của cuốn sách này là tất cả các hình ảnh đều liên quan đến việc hỗ trợ ghi nhớ một cách trực quan và dễ dàng.

TRÍCH DẪN____
VISUAL MNEMONICS PHARMACOLOGY (Medical Mnemonics)
by NAZMUL ALAM
Series: Medical Mnemonics (Book 1)
Paperback: 69 pages
Publisher: Independently published (December 24, 2018)
Language: English
ISBN-10: 1792645341
ISBN-13: 978-1792645341
Product Dimensions: 8.3 x 0.2 x 11 inches

Định dạng Ebook: PDF – Số trang: 69 – Dung lượng 46 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *