Trong phiên bản cập nhật này của Miễn dịch học cơ bản, các tác giả tiếp tục đưa ra một giới thiệu rõ ràng, hiện đại về miễn dịch học, làm cho cuốn sách này trở thành sự lựa chọn rõ ràng cho các sinh viên bận rộn ngày nay. Là những giám đốc khóa học và giảng viên giàu kinh nghiệm giúp họ chắt lọc thông tin cốt lõi cần có để hiểu lĩnh vực phức tạp này. Thông qua việc sử dụng các hình ảnh minh họa chất lượng cao, các trường hợp lâm sàng có liên quan và văn bản tập trung, súc tích, đó là một giới thiệu hoàn toàn dễ tiếp cận với các hoạt động của hệ thống miễn dịch ở người, chú trọng vào sự phù hợp lâm sàng.
Nội dung ngắn gọn, tập trung lâm sàng được tổ chức một cách hợp lý theo cơ chế để làm chủ hiệu quả vật liệu. Tính năng phụ lục của các trường hợp lâm sàng và phân tử CD. Bao gồm nhiều minh họa đầy màu sắc, bảng hữu ích và phác thảo chương.
Các câu hỏi trọng tâm trong mỗi chương là lý tưởng để tự ôn tập và lượng giá.
Các điểm chính được in đậm trong văn bản giúp dễ dàng xác định thông tin quan trọng.
Thể hiện thông tin theo định dạng và phong cách tối đa hóa hữu ích cho sinh viên và giáo viên nghiên cứu về y học, lĩnh vực sức khỏe đồng minh và sinh học.
Nội dung được cập nhật đầy đủ trang bị cho bạn những tiến bộ mới nhất liên quan đến miễn dịch học.
Tác phẩm nghệ thuật được cập nhật giúp nâng cao khả năng học hỏi trực quan của bạn về các nguyên tắc quan trọng và giảm các chi tiết thực tế có trong sách giáo khoa lớn hơn.
Trải nghiệm Sách điện tử nâng cao này cho phép bạn truy cập vào văn bản, số liệu, hình ảnh, bảng chú giải thuật ngữ miễn dịch, câu hỏi tự đánh giá và tài liệu tham khảo trên nhiều thiết bị.

“Cuốn sách này là một sự thỏa hiệp tốt theo nghĩa là nó có đủ nội dung để chuẩn bị tốt cho sinh viên đến trường y nhưng không áp đảo họ bằng chi tiết. Đây là một tham khảo tuyệt vời cùng với cuốn sách Miễn dịch học lớn hơn của Abbas – sử dụng nó cho các nghiên cứu cấp đại học và sau đó chuyển tiếp sáng sách “Miễn dịch tế bào và phân tử” lớn hơn cho các nghiên cứu ở cấp sau đại học”

Thông tin về Tác giả
Abul K. Abbas, MBBS, Giáo sư và Chủ tịch xuất sắc, Khoa Bệnh học, Đại học California San Francisco, San Francisco, California

CHI TIẾT SÁCH____
Title: Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System
Author(s): Abul K. Abbas, Andrew H. H. Lichtman, Shiv Pillai
Publisher: Elsevier
Year: 2018 Edition: 5
Language: English Pages (bibliotech): 352318
ISBN: 032339082X, 9780323390828

Tải sách: Định dạng sách: PDF, Số trang: 352 trang, 138 MB – GOOGLE DRIVE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *