Miễn dịch học Lâm sàng giản yếu cung cấp thông tin cập nhật và cốt lõi nhất mà bạn cần để hiểu về các bệnh lý trên cơ sở về miễn dịch học. Tập trung vào lâm sàng, ấn bản thứ 6 của cuốn giáo trình cổ điển này giới thiệu về nguyên lý và thực hành trong một cách thức đơn giản nhưng toàn diện.

Miễn dịch học lâm sàng giản yếu bao quát về sinh lý bệnh học, dấu hiệu và triệu chứng của bệnh, các điều tra cần thiết và hướng dẫn quản lý bệnh nhân.
+ Tuyệt hảo cho sinh viên Y khoa, các bác sĩ trẻ và các chuyên gia y tế muốn làm mới kiến thức về vai trò của miễn dịch học trong Y học lâm sàng, cuốn sách toàn diện này cung cấp thông tin lâm sàng đã được cập nhật, bảng tóm tắt các thông tin chính, các bệnh sử trường hợp có thực để minh họa các khái niệm quan trọng và một bảng chỉ mục các nội dung ở đầu mỗi chương
+ Một website đi kèm www.immunologyclinic.com cung cấp các công cụ học tập bổ sung, bao gồm nhiều trường hợp nghiên cứu hơn, các câu hỏi trắc nghiệm tương tác, tất các các hình ảnh và minh họa từ cuốn sách, các liên kết đến các website hữu ích, và một sự lựa chọn các bài nghiên cứu khoa học từ tạp chí Miễn dịch học lâm sàng và Thực nghiệm.

TRÍCH DẪN
Essentials of Clinical Immunology, 6th Edition
Helen Chapel, Mansel Haeney, Siraj Misbah, Neil Snowden
November 2013, ©2014, Wiley-Blackwell
Price : E-book   $49.99
ISBN : 978-1-118-48787-7
376 pages
December 2013

TẢI SÁCH
PDF – 376 TRANG – 11 MB
Tải sách chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/FJZ2P38AYL/
Sachyhoc.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *