MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TUẦN HOÀN BÀNG HỆ TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO ĐƯỢC TÁI THÔNG TRONG 6 GIỜ ĐẦU

MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TUẦN HOÀN BÀNG HỆ TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO ĐƯỢC TÁI THÔNG TRONG 6 GIỜ ĐẦU

MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TUẦN HOÀN BÀNG HỆ TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO ĐƯỢC TÁI THÔNG TRONG 6 GIỜ ĐẦU
Nguyễn Quang Ân1,2, Nguyễn Huy Ngọc2, Nguyễn Minh Hiện1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Phân tích mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng với tuần hoàn bàng hệ trên phim cắt lớp vi tính (CLVT) ở bệnh nhân (BN) nhồi máu não (NMN) được tái thông trong 6 giờ đầu.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả 114 BN đột quỵ thiếu máu não (TMN) cấp tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện TWQĐ 108 từ tháng 6/2016 – 7/2017. Kết quả: Hầu hết BN được can thiệp tái thông có điểm tuần hoàn bàng hệ mức độ trung bình. Có mối liên quan giữa sức cơ tay và sức cơ chân với điểm tuần hoàn bàng hệ; điểm sức cơ tay và chân thấp gặp nhiều ở BN có tuần hoàn bàng hệ trung bình và nghèo nàn. Điểm tuần hoàn bàng hệ cao hay gặp ở BN có điểm Glasgow cao. Điểm tuần hoàn bàng hệ nghèo nàn, điểm NIHSS càng cao. Kết luận: Có mối liên quan giữa triệu chứng lâm sàng và tuần hoàn bàng hệ của CLVT ở BN NMN được tái thông trong 6 giờ đầu.

Đột quỵ là nguyên nhân thứ hai gây tử vong và là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế. Đột quỵ TMN hay NMN chiếm tỷ lệ khoảng 80 – 85% số BN đột quỵ não. Các triệu chứng lâm sàng và biến đổi của chúng trong 6 giờ đầu, đặc biệt ở BN được điều trị tái thông sớm gần đây được nhiều nhà thần kinh học quan tâm. Bên cạnh đó, việc đánh giá sớm các hình ảnh trên phim CLVT ở BN NMN và tìm hiểu mối liên quan giữa chúng với các triệu chứng lâm sàng cũng thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học. Vậy giữa lâm sàng và hình ảnh CLVT có mối liên quan gì? Sự thay đổi về hình ảnh có làm thay đổi các triệu chứng không? Sự liên quan giữa hai yếu tố này có giúp các nhà lâm sàng sớm đưa ra những quyết định đúng đắn không? Nhiều bằng chứng nghiên cứu và lâm sàng đã cho thấy, triệu chứng lâm sàng cũng như hình ảnh CLVT sọ não trong giai đoạn sớm có ý nghĩa then chốt trong chẩn đoán và điều trị BN đột quỵ não cấp. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm: Phân tích mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng với tuần hoàn bàng hệ trên phim CLVT ở BN NMN được tái thông trong 6 giờ đầu.

MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TUẦN HOÀN BÀNG HỆ TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO ĐƯỢC TÁI THÔNG TRONG 6 GIỜ ĐẦU

Leave a Comment