Giải phẫu học lâm sàng căn bản, ấn bản thứ 5 giới thiệu các khái niệm giải phẫu học chủ chốt trong cuốn Giải phẫu học theo định hướng lâm sàng ấn bản thứ 6, trong một định dạng súc tích, dễ đọc, và thân thiện với sinh viên. 

Giáo trình bao gồm các hộp lâm sàng màu xanh nước biển, giải phẫu bề mặt và các hình ảnh y học và là một giáo trình lý tưởng cho các khóa học một học kỳ về giải phẫu .

Ấn bản thứ 4 giới thiệu một bố cục đã được chỉnh sửa với các hình vẽ mới và cải tiến hơn. Các hộp lâm sàng nay đã được gộp lại để làm giảm sự ngắt quãng của văn bản và được phân loại với các biểu tưởng để giúp dễ dàng cô đọng các thông tin lâm sàng một cách toàn diện hơn.
Một website đồng hành bao gồm toàn bộ văn bản của cuốn sách có thể tìm kiếm, các cases lâm sàng tương tác, các câu hỏi ôn tập theo định dạng USMLE, các video lâm sàng, một ngân hàng hình ảnh cho phép tải xuống và ngân hàng câu hỏi tự đánh giá.

TÓM TẮT

Essential Clinical Anatomy, 5th Edition
Keith L. Moore, Anne M.R. Agur, Arthur F. Dalley
Price: $58.90
Paperback: 736 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 
Fourth, North American Edition (May 4, 2018)
Language: English
ISBN-10: 0781799155
ISBN-13: 978-0781799157
Product Dimensions: 8.4 x 1 x 10.9 inches
Shipping Weight: 3.9 pounds

ĐỊNH DẠNG PDF – 4 MB – 736 TRANG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *