MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHI THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH NĂM 2019-2020

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHI THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH NĂM 2019-2020

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHI THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH NĂM 2019-2020
Đặng Thị Thu Hằng1*, Nguyễn Thị Hiên1,
Đặng Thị Thu Ngà1

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân Thalassemia tại bệnh viện Nhi
Thái Bình năm 2019-2020.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu trên 64 bệnh nhi bị Thalassemia được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.
Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhi nam và nữ tương đương nhau. Thời điểm chẩn đoán bệnh cao nhất là từ 1 đến 6 tuổi (37,5%). 20,3% bệnh nhi nhập viện từ 5-10 lần trong 1 năm. Trẻ quá tải sắt mức độ nặng, trung bình và nhẹ là 28,1%, 12,5% và 31,3%. Lách to độ 2 chiếm tỷ lệ cao nhất 25,0%. Bệnh nhân vào viện có lượng huyết sắc tố từ 60 – 90 g/l chiếm tỷ lệ cao nhất 68,8%. Số lần truyền máu trung bình trong 1 năm của bệnh nhi từ 1 đến 3 lần chiếm tỷ lệ cao nhất 54,6%.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố tần suất mắc bệnh thalassemia và người mang huyết sắc tố bất thường là 5,1% [1]. Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng phải điều trị cả đời. Mỗi năm có thêm khoảng 8.000 trẻ em sinh ra bị bệnh, trong đó có khoảng 25% trẻ bị bệnh mức độ nặng hoặc trẻ không thể ra đời do phù thai. Theo ước tính, mỗi năm, cả nước cần có trên 2.000 tỷ đồng để cho tất cả bệnh nhân có thể được điều trị tối thiểu và cần có khoảng 500.000 đơn vị máu an toàn, đặt ra một gánh nặng lớn cho gia đình, xã hội [2].
Hiện tại, chưa có phương pháp điều trị nhắm đích mà chủ yếu là điều trị triệu chứng như truyền máu, thải sắt… Tại Thái Bình hiện tại có rất ít nghiên cứu về bệnh nhi bị mắc bệnh Thalassemia nên chúng tôi thực hiện đề tài với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm , cận lâm sàng của bệnh nhân Thalassemia tại bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019-2020.

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHI THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH NĂM 2019-2020

Leave a Comment