MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UTP GIAI ĐOẠN 3 Ở PHỤ NỮ

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UTP GIAI ĐOẠN 3 Ở PHỤ NỮ

 

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UTP GIAI ĐOẠN 3 Ở PHỤ NỮ ( 30 SLIDE )

NGƯỜI THỰC HIỆN : BS ĐOÀN TRUNG HIỆP ( BQT.PPT.0019)

HƯỚNG DẪN :       TS BÙI CÔNG TOÀN


DOWNLOAD LUẬN VĂN TẠI ĐÂY goo.gl/rEwxJR

 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment