Một số kết quả thử tác dụng kháng khuẩn của hương phụ biển Cyperus stoloniferus Retz. họ cói cyperaceae

Một số kết quả thử tác dụng kháng khuẩn của hương phụ biển Cyperus stoloniferus Retz. họ cói cyperaceae

Tên bài báo:Một số kết quả thử tác dụng kháng khuẩn của hương phụ biển Cyperus stoloniferus Retz. họ cói cyperaceae

Tác giả:Vũ Văn Điền, Cao Văn Thu
Tên tạp chí:Dược học
Năm xuất bản:1994Số:2Tập:223Trang:18-20
Tóm tắt:
Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn trên 10 chủng vi khuẩn của hương phụ (HP) biển (Cyperus stoloniferus Retz.) thu hái tại bờ biển Bạch Long (Xuân Thủy, Nam Hà) và HP vườn tại Hà Nội. Kết quả về nước sắc: cả 2 loài HP đều có tác dụng trên 5 chủng vi khuẩn (Bacillus subtilis, E.coli, Proteus mirabilis, Sarcina lutea, S.aureus) nhưng HP biển có tác dụng mạnh hơn HP vườn ở cả dạng sống và 2 dạng chế, trong đó HP biển dạng sống có tác dụng mạnh hơn 2 dạng chế, 2 dạng chế tác dụng như nhau. Về các nhóm hợp chất toàn phần: saponin không có tác dụng kháng khuẩn; alcaloid, glycosid, tinh dầu có tác dụng trên cả 10 chủng vi khuẩn, trong đó glycosid có tác dụng mạnh hơn cả. Việc sử dụng HP trong y học cổ truyền để điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn là có phần hợp lý.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment