Một số nhận xét về lâm sàng trên 430 bệnh nhân động kinh

Một số nhận xét về lâm sàng trên 430 bệnh nhân động kinh

Tên bài báo:Một số nhận xét về lâm sàng trên 430 bệnh nhân động kinh

Tác giả:Lương Thuý Hiền
Tên tạp chí:Y học Việt Nam
Năm xuất bản:2008Số:2Tập:343Trang:38-41
Tóm tắt:

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment