Tên bài báo:Một vài nhận xét về chửa ngoài tử cung và thái độ xử trí qua theo dõi 118 trường hợp tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Tác giả: Phạm Huy Hiền Hào, Dương Thị Cương

Tên tạp chí: Y học thực hành

Năm xuất bản: 1996 Số: 4 Tập: 321 Trang: 18-21

Tóm tắt:

Nghiên cứu 118 trường hợp chỉ định mổ chửa ngoài tử cung (CNTC) từ 6/1994 đến 6/1995 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. 8 trường hợp chẩn đoán sai. Hơn 84% các trường hợp chẩn đoán sau 5,5 tuần. Tỉ lệ chửa ngoài tử cung vỡ 48%, chưa vỡ hoàn toàn 2,7%, rỉ máu 49,3%. Giá trị của siêu âm 80% đúng. HCG có 13% dương tính giả. Chọc dò túi cùng sau dương tính giả 10%, âm tính giả 25%. Các yếu tố nguy cơ: nạo hút, đặt vòng, viêm phần phụ, tiền sử mổ tiểu khung. Chửa ngoài tử cung ở phần bóng 76,36%, ở phần eo 6,36%, ở phần kẽ 2,73%, tụ huyết thành nang 10%. Có 2 trường hợp phục hồi, 3 trường hợp phục hồi cắt tử cung, còn lại cắt khối chửa. Kết quả giải phẫu bệnh có độ tin cậy không cao.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00945

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *